22 oktober 2020
dagopening

donderdag 22 oktober 2020

De vervolgde kerk

Levenslange gevangenisstraf geëist tegen man van aanslag in tram Utrecht

Dan pak je die vervolgers toch terug! Nee, een christen doet anders.

NBV | Romeinen 12:18-21

Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.’ Maar ‘als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd’. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

BGT | Romeinen 12:18-21

Doe je uiterste best om met iedereen in vrede te leven. Beste vrienden, neem geen wraak op anderen. Laat het straffen over aan God. Want in de heilige boeken zegt God: «Ik ben het die straft. Ik geef ieder mens wat hij verdient.» Dus als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Daarmee laat je zien dat niet jij, maar God hem zal straffen. Laat je niet overwinnen door het kwaad. Maar overwin het kwaad door het goede.

Verwerking

Doe niet hetzelfde als andere mensen, als je te maken hebt met vervolging. Vergeld geen kwaad met kwaad! God zal je recht doen!

Overwin het kwade door het goede te doen.
Dit is een uitspraak met een diepe betekenis. Als je het kwade bestrijdt met het kwade (wraak nemen, met gelijke munt terugbetalen), heeft het kwade zowel jou als jouw vijand overwonnen.

Heb je vijanden lief! Is dat mogelijk voor iemand die vervolgd wordt?