04 oktober 2022
dagopening

dinsdag 04 oktober 2022

Dieren

Dierendag

NBV | Deuteronomium 5:12-14 en Jona 4:11

Neem de sabbat in acht, zoals de HEER, uw God, u heeft geboden; het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is de sabbat, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen; want uw slaaf en slavin moeten even goed rusten als u. (...) Zou Ik dan geen verdriet hebben om Nineve, die grote stad, waar meer dan honderdtwintigduizend mensen wonen die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen, en dan nog al die dieren?’

BGT | Deuteronomium 5:12-14 en Jona 4:11

Houd je aan de sabbat, omdat Ik, de Heer, dat wil. De sabbat is een bijzondere dag. Zes dagen mogen jullie werken en bezig zijn met alles wat je moet doen. Maar de zevende dag is een dag die voor Mij bestemd is. Dan mag je niet werken. Ook je zoon, je dochter, je slaaf en je slavin mogen niet werken. Je dieren mogen niet voor je werken. En ook de vreemdelingen die in jullie steden wonen, mogen niet werken. (...) Begrijp je dan niet dat ik wilde dat de mensen in Nineve zouden blijven leven? In die stad wonen meer dan 120.000 mensen. Ze weten niet wat goed is en wat slecht is. En in Nineve zijn ook nog heel veel dieren. Ik wilde niet dat al die mensen en dieren zouden sterven.’

Verwerking

Hebben jullie thuis voedselregels? Dingen die je bijvoorbeeld niet mag eten? Weet je ook waarom jullie die dingen niet eten?

In de tijd van de Bijbel werden bepaalde dieren gebruikt als pak- en lastdier, binnen de landbouw enz. Voor die dieren is het ook goed om te te rusten.

Jona moest Nineve het oordeel aankondigen. Maar de HERE God ziet graag dat Nineve zich bekeert. En dat niet alleen omdat er veel mensen wonen, maar ook vanwege de dieren in de stad.

Wat is de boodschap van deze teksten voor ons in 2022? De Schepper vindt de dieren in ieder geval niet onbelangrijk!

Dieren verdienen een goede behandeling. Krijgen ze dat ook in onze samenleving? En van jou? Vertel eens!

Stelling: Een christen moet alleen vegetarisch eten.