26 januari 2023
dagopening

donderdag 26 januari 2023

Blijven bidden?

Bid zonder ophouden

NBV | 1 Tessalonicenzen 5:16-18

Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.

BGT | 1 Tessalonicenzen 5:16-18

En wees altijd blij! Blijf altijd bidden. En dank God altijd, wat er ook gebeurt. Want dat wil God van jullie, omdat jullie bij Jezus Christus horen.

Verwerking

Kan dat, altijd blij zijn? Paulus bedoelt niet dat je altijd met een glimlach moet rondlopen. Wat dan wel? Hij wil dat je je hele leven in het licht ziet van Gods betrokkenheid met jou.

Als je veel leuke dingen meemaakt, is dat gemakkelijk en dank je God. Maar, als je veel verdriet meemaakt en boos bent en…

Dan kun je God de Vader bidden: “Dank U wel, dat ik U alles mag vertellen. U kent mijn verdriet, mijn pijn, mijn ziekte. Ik ben blij dat er één iemand is, die mij kan helpen en redden.”

Vindt jij het moeilijk om te bidden als je moeilijke dingen meemaakt? Waarom?

Spreek jij ook meer met God als het goed gaat?

Maarten Luther zei: ‘Hoe drukker ik het heb, hoe meer ik bid.’ Hoe denk jij daar over?