22 juni 2021
dagopening

dinsdag 22 juni 2021

Het leven van Paulus

Video: Hoe ziet het voorarrest eruit? (Afspelen tot 0:54)

Paulus had de Romeinse nationaliteit. Hij zit nu gevangen in Filippi. De stadsbestuurders willen hem onopvallend vrijlaten.

NBV | Handelingen 16:37-39

Maar Paulus zei tegen de gerechtsdienaars: ‘Ze hebben ons zonder vorm van proces in het openbaar stokslagen laten geven, hoewel we Romeins staatsburger zijn. Daarna hebben ze ons in de gevangenis opgesloten, en nu willen ze ons heimelijk laten gaan? Geen sprake van! Laat ze zelf maar komen om ons vrij te laten!’ De gerechtsdienaars brachten deze woorden over aan de stadsbestuurders, wie de schrik om het hart sloeg toen ze hoorden dat Paulus en Silas Romeinse burgers waren. Dus gingen ze zelf naar de gevangenis, spraken op vriendelijke toon tegen hen en lieten hen vrij met het verzoek uit de stad te vertrekken.

BGT | Handelingen 16:37-39

Maar Paulus zei tegen de officieren: ‘Wij zijn Romeinen. En toch hebben de leiders van de stad ons in het openbaar laten slaan, zonder dat er een rechtszaak geweest is. Daarna zijn we in de gevangenis gezet. En nu willen ze dat we in het geheim weer weggaan? Dat doen we niet! Ze moeten zelf komen om ons uit de gevangenis te halen.’ De officieren vertelden dat aan de leiders van de stad. Die schrokken toen ze hoorden dat Paulus en Silas Romeinen waren. Ze gingen naar de gevangenis en zeiden: ‘Neemt u ons dit alstublieft niet kwalijk.’ Daarna brachten ze Paulus en Silas naar buiten en vroegen of ze weg wilden gaan uit de stad.

Verwerking

Paulus zat zonder vorm van proces gevangen. De Romeinen dachten dat zij met Joodse mensen te maken hadden. Niet-Romeinen hadden veel minder bescherming dan Romeinen.

Wanneer een Romein onschuldig gestraft was, liep een stadsbestuur groot gevaar! Ze raken in paniek als ze horen dat Paulus ook Romein is.

Als christen moet je goed weten wat je rechten én plichten zijn.

Hoe behandelen wij mensen die uit een ander land komen? Hebben ze altijd dezelfde rechten als wij?