21 september 2020
dagopening

maandag 21 september 2020

Week tegen het pesten

De eerste vraag over pesten: Bestaat pesten nog (bij jou op school)?

Jezus spreekt in zijn ‘Bergrede’ een massa mensen toe.

NBV | Matteüs 5:21-22

Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: “Pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht.” En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen “Nietsnut!” zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie “Dwaas!” zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan.

BGT | Matteüs 5:21-22

Jullie weten wat er gezegd is tegen jullie voorouders. Het staat in de wet: "Je mag geen moord plegen. Wie een moord pleegt, moet gestraft worden." Dit zeg ik daarover: "Ook wie kwaad wordt op een ander, moet gestraft worden." Ook wie een ander een dwaas noemt, moet voor de rechter komen. En wie een ander een gek noemt, komt in het eeuwige vuur.

Verwerking

Wat is pesten en hoe herken je pesten op school?
Op elke school en in elke klas wordt gepest, maar het is niet altijd makkelijk het verschil te zien tussen pesten, plagen en ruziemaken. Pesten heeft echter drie duidelijke kenmerken:
1) je wilt iemand ermee kwetsen;
2) je doet het vaak en blijft er lang mee doorgaan;
3) er is een machtsverschil tussen de dader en het slachtoffer.
Pesten heeft bijna altijd negatieve gevolgen voor de sociale én emotionele ontwikkeling van de betrokkenen.

Wat doet het jou wanneer je leest dat Jezus schelden vergelijkt met het plegen van een moord?