14 april 2021
dagopening

woensdag 14 april 2021

Hij is er en Hij spreekt!

Hoe lang, o Heer?

Het volk heeft God verlaten

NBV | Jesaja 64: 3–6

Nog nooit is zoiets gehoord, niet eerder zoiets vernomen. Geen oog zag ooit een god buiten U, die opkomt voor wie op Hem wacht. U komt ieder tegemoet die van harte rechtvaardig handelt, die uw weg gaat, met U voor ogen. Maar nu bent U in toorn ontstoken, omdat wij gezondigd hebben. Hadden we maar de oude weg gevolgd, dan zouden we worden gered... Er is niemand die uw naam aanroept, die zich ertoe zet uw hand te grijpen. U hebt uw gelaat voor ons verborgen, U hebt ons moedeloos gemaakt en ons overgeleverd aan ons eigen wangedrag.

BGT | Jesaja 64: 3–6

Nog nooit is er zoiets gebeurd. Nog nooit heeft iemand zoiets gehoord. U helpt mensen die op U vertrouwen... Maar nu bent U kwaad op ons, omdat wij alles verkeerd gedaan hebben. Waren we maar dicht bij U gebleven, dan zouden we gered zijn! Wij hebben niet gedaan wat U wilt. Alles wat we doen, is slecht. We zijn onrein geworden. We zijn bij U weggegaan, als dorre bladeren die ver wegwaaien in de wind. Niemand van ons zoekt meer naar U, niemand vraagt u nog om hulp. U verbergt u voor ons. U hebt ons in de steek gelaten, en nu zijn we ver bij u vandaan.

Verwerking

Jesaja zegt: ‘er is niemand die God zoekt!’ Ze willen Zijn hand niet meer vastgrijpen. Zij gaan liever hun eigen (zondige) gang.

God speelt voor de mensen geen rol meer. En dan komt er een moment dat God Zich terugtrekt en niet meer spreekt. Hij verbergt Zich.

Speelt God nog een rol in onze samenleving? En in jouw eigen leven? Hoe merk je dat?

De vraag: ‘Bestaat God wel?’ kan ook het gevolg zijn van het feit dat God zich verbergt. Wat wordt hiermee bedoelt? Wat is jouw mening hierover?