03 december 2020
dagopening

donderdag 03 december 2020

Afgoden

TV-predikant vraagt om geld voor privéjet - RTL NIEUWS

Een rijke man komt bij Jezus

NBV | Matteüs 19: 16-22

Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: ‘Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?’ Hij antwoordde: ‘(…)Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan zijn geboden.’ ‘Welke?’ vroeg hij. ‘Deze,’ antwoordde Jezus, ‘pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.’ De jongeman zei: ‘Daar houd ik me aan. Wat kan ik nog meer doen?’ Jezus antwoordde hem: ‘Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij.’ Na dit antwoord ging de jongeman terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen.

BGT | Matteüs 19: 16-22

Er kwam een jonge man bij Jezus. Hij vroeg: ‘Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen?’ Jezus zei tegen hem: ‘(…)Als je eeuwig wilt leven, houd je dan aan Gods regels.’ ‘Welke regels?’ vroeg de man. Jezus antwoordde: ‘Je mag niemand vermoorden. Je mag niet vreemdgaan. Je mag niet stelen. Je mag niet liegen. Je moet respect hebben voor je vader en je moeder. En je moet evenveel houden van de mensen om je heen als van jezelf.’ Toen zei de man: ‘Ik houd me aan al die regels. Wat kan ik nog meer doen?’ Jezus zei tegen hem: ‘Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis. Verkoop alles wat je hebt en geef het geld aan de armen. Dan zul je in de hemel een grote beloning krijgen. Als je alles weggegeven hebt, kom dan terug en ga met mij mee.’ Toen de man dat hoorde, liep hij teleurgesteld weg. Want hij was erg rijk.

Verwerking

De rijke man wilde oprecht God dienen en stelt Jezus een vraag: Hoe ontvang je het eeuwige leven?

De man zegt dat hij zich aan Gods geboden houdt. Maar Jezus laat hem zien dat hij zijn leven nog wel moet veranderen.

Wat vind je van de vraag van de rijke man? Ben jij weleens met deze vraag bezig? Waarom wel/niet?

Wat was het probleem van die man? Wat is voor hem de oplossing?

Is er ook iets wat tussen God en jóu in staat?