22 maart 2023
dagopening

woensdag 22 maart 2023

Lijdenstijd (1)

(The Chosen scene: Jesus heals the paralytic) (kijken tot 2:48)

De verlamde man

NBV | Lucas 15: 17-20

Op een dag zaten er ook farizeeën en wetsleraren naar Jezus te luisteren. Ze waren overal vandaan gekomen, uit ieder dorp in Galilea en Judea, en ook uit Jeruzalem. Jezus had van God de macht gekregen om mensen beter te maken. Er kwamen een paar mannen aan met een draagbed. Daar lag een man op die niet kon lopen. De mannen wilden hem naar binnen brengen en vlak voor Jezus neerleggen. Maar het was zo druk dat ze er niet langs konden. Daarom klommen ze op het dak. Ze haalden een paar tegels weg van het dak. En ze lieten de man op zijn bed naar beneden zakken, vlak voor Jezus. Jezus zag dat die mensen in hem geloofden. Daarom zei hij tegen de man die niet kon lopen: ‘Ik vergeef je alles wat je verkeerd gedaan hebt.’

BGT | Lucas 15: 17-20

Toen Hij op een dag onderricht gaf, bevonden zich onder zijn gehoor ook farizeeën en wetsleraren die uit allerlei plaatsen in Galilea en Judea en uit Jeruzalem waren gekomen. De kracht van de Heer was werkzaam in Hem, opdat Hij zieken zou genezen. Er kwamen een paar mannen met een verlamde op een draagbed, die ze naar binnen wilden brengen om hem voor Jezus neer te leggen. Maar ze zagen geen kans om door de mensenmassa heen te komen, en dus gingen ze het dak op en lieten hem op het bed door een opening in het tegeldak naar beneden zakken tot vlak voor Jezus. Toen Hij hun geloof zag, zei Hij tegen de man: ‘Uw zonden zijn u vergeven.’

Verwerking

Jezus doet wonderen

Jezus trekt drie jaar lang rond in Israël. Hij vertelt over Gods Koninkrijk en doet wonderen. Van heinde en verre komen mensen naar Jezus toe. Als jij in die tijd geleefd zou hebben, zou jij dan naar Jezus zijn gegaan? Waarom wel/niet?

De man op het draagbed zit in een uitzichtloze situatie. Hij kan niet lopen. Dat betekent ook dat hij niet kan werken, geen inkomen heeft en altijd afhankelijk is van anderen. Gelukkig heeft hij vrienden. Zij nemen hem mee naar Jezus. Ze weten dat Hij de enige is die hen kan helpen. En ze geven niet zomaar op: ze verbouwen zelfs het huis om bij Jezus te komen!

Ken jij mensen die zich in een uitzichtloze situatie bevinden? Hoe zou je hen kunnen helpen? Laat je daarbij inspireren door de vrienden, die niet zomaar opgeven!