31 mei 2023
dagopening

woensdag 31 mei 2023

Vrede onder elkaar

(Denkstof #24 - God is geen watje, Hij oordeelt ook!)

Wij leven en sterven voor de Heer

NBV | Romeinen 14:8-12

Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer. Want Christus is gestorven en weer tot leven gekomen om te heersen over de doden en de levenden. Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? Wie bent u dat u neerziet op uw broeder of zuster? Wij zullen allen voor Gods rechterstoel komen te staan, want er staat geschreven: ‘Zo waar Ik leef – zegt de Heer –, voor Mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God loven.’ Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden.

BGT | Romeinen 14: 8-12

Als wij leven, leven wij voor de Heer. En als wij sterven, sterven wij voor de Heer. Wij horen bij onze Heer Jezus Christus, in heel ons leven en ook als we sterven. Want Christus is gestorven en opgestaan om Heer van ons allemaal te zijn. Hij is onze Heer, zolang we leven. En Hij blijft onze Heer als we gestorven zijn. Zeg nooit over andere gelovigen: ‘Wat zij doen, is verkeerd!’ En denk ook niet dat je beter bent dan andere gelovigen. Want op een dag staan we allemaal voor Gods troon. En dan zal God over ons rechtspreken. In de heilige boeken zegt God: ‘Zo zeker als Ik leef, alle mensen zullen voor Mij knielen en Mij eren.’ God zal ons dus allemaal beoordelen op onze eigen daden.

Verwerking

Je bent in leven en sterven van de Heer Jezus Christus. Hij heeft je gered van de macht van het kwaad, de zonde en de dood, zodat je kunt leven.

Jezus is ook gestorven voor mensen die hun geloof uiten op een andere manier dan jij. De één is enthousiast wanneer hij zingt en praat over Jezus, de ander meer bescheiden. Dat is goed.

‘Only God can judge me’(alleen God kan over mij oordelen) is een bekende quote. Jij hoeft niet te oordelen over het geloof van de ander. Ieder mens zal zich voor God moeten verantwoorden. Hij zal oordelen, niet jij. Denk zelf goed na over je leven voor God!

Oordeel jij snel over een ander? Waarom wel/niet? Wat kun je dan met de tekst van vandaag?

Stelling: Gelukkig is er een oordeel na dit leven!