11 december 2023
dagopening

maandag, 11 december 2023

Elia

Op deze Australische boerderij regent het bijna nooit meer.

Elia is naast Mozes dé profeet van het Oude Testament. Hij moet koning Achab het oordeel van God vertellen.

NBV | 1 Koningen 17:1-6

De Tisbiet Elia uit Gilead zei tegen Achab: ‘Zo waar de HEER leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta, de eerstkomende jaren zal er geen dauw of regen komen tenzij ik het zeg.’ De HEER richtte zich tot Elia met de woorden: ‘Ga weg van hier. Ga naar het oosten en zoek een schuilplaats in de wadi Kerit, aan de overkant van de Jordaan. Drinken kun je uit de rivier, en ik heb de raven opgedragen je daar van voedsel te voorzien.’ Elia deed wat de HEER hem had gezegd, hij ging weg en trok zich terug in de wadi Kerit, ten oosten van de Jordaan. De raven brachten hem daar ’s ochtends en ’s avonds brood en vlees, en water dronk hij uit de rivier.

BGT | 1 Koningen 17:1-6

Er kwam een profeet bij koning Achab. Hij heette Elia, en hij kwam uit het dorp Tisbe, dat in het gebied Gilead ligt. Elia zei tegen Achab: ‘Ik ben een profeet van de Heer, de God van Israël. Luister goed naar mij! De komende jaren zal het niet regenen, behalve als ik het zeg. Dat is zo zeker als de Heer leeft.’ De Heer gaf Elia de volgende opdracht: ‘Je moet hier weggaan! Ga naar het oosten en verberg je bij de rivier de Kerit, aan de overkant van de Jordaan. Je kunt water drinken uit de rivier. En ik heb de raven opdracht gegeven om je daar eten te brengen.’ Elia deed wat de Heer tegen hem gezegd had. Hij ging naar de rivier de Kerit. Elke ochtend en elke avond brachten de raven hem brood en vlees. En hij dronk water uit de rivier.

Verwerking

Elia’s naam betekent ‘God is de HEER’. Tegelijk geeft zijn naam ook iets aan in een tijd dat de mensen daar helemaal niet zo overtuigd van waren. Velen volgden koning Achab en zijn vrouw Izebel: hun god is Baäl. 

Baäl was de god van de storm en de regen, van het leven en van economische voorspoed. Overal in het land waren priesters die offers brachten en er stonden beelden en palen die aan deze god gewijd waren. Nu moet Elia de boodschap brengen dat het jarenlang niet zal regenen. 

Je snapt natuurlijk dat Achab absoluut niet op zo’n profeet zat te wachten. Wie kondigt nu slechte tijden aan? Dus beschermt de HEER Elia en geeft hem te eten en te drinken.  

Een profeet sprak woorden namens God. En zo'n boodschap was regelmatig een oordeel over zonden van het volk.  

Stelling: Als je gelooft en Christus wilt volgen zul je je moeten bekeren. En dat doet best pijn.  

Gebedspunten: 

  1. Bid voor dominees, ouderlingen, voorgangers in kerken. Bid dat ze het evangelie durven uit te dragen, ook als het pijn doet. 
  1. Bid om kracht om Christus te kunnen volgen, ook als het niet eenvoudig is.