30 april 2021
dagopening

vrijdag 30 april 2021

Vrouwen in de bijbel en in de kerk

De profetes Hanna ziet het kindje Jezus

NBV | Lukas 2:36-38

Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar man geleefd, en ze was nu al vierentachtig jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem.

BGT | Lukas 2:36-38

De profetes Hanna was ook in de tempel. Ze was een dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Hanna was heel oud. Ze was vroeger zeven jaar getrouwd geweest, en nu was ze al 84 jaar weduwe. Hanna was altijd in de tempel. Daar eerde ze God dag en nacht, door te bidden en te vasten. Terwijl Simeon sprak, kwam Hanna erbij staan. Ze dankte God voor alles wat hij gedaan had. Daarna begon ze te vertellen over Jezus. Ze sprak tegen alle mensen die hoopten op de bevrijding van Jeruzalem.

Verwerking

Hanna verlangde naar de komst van de Messias. Op hoge leeftijd mag ze Hem met eigen ogen zien!

Vervolgens gaat ze over Jezus vertellen aan mensen die op de bevrijding van Jeruzalem wachtten. Jeruzalem was op dat moment namelijk bezet door de Romeinen. Naar wat voor bevrijder denk je dat die mensen verlangden? Een politieke bevrijder? Of naar een bevrijder van de zonde, de dood en de macht van de satan?

Voor Hanna bracht Jezus vrijheid. Wat is voor jou vrijheid? Wat vind je van de vrijheid die Jezus brengt? Voel je je in deze corona-tijd wel vrij?