10 mei 2021
dagopening

maandag 10 mei 2021

Hemelvaart

Denkstof #39 - Hemelvaart & Pinksteren: Jezus gaat undercover in jouw leven

Met Hemelvaart ging Jezus naar de hemel. Johannes mocht hem daar zien.

NBV | Openbaring 1:12b-18

Toen zag ik (Johannes) iemand die eruitzag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen waren als een vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa’s. In zijn rechterhand had Hij zeven sterren en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar Hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft; Ik was dood, maar Ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.

BGT | Openbaring 1:12b-18

Ik (Johannes) zag iemand die eruitzag als een mens. Hij had een lange mantel aan, en een gouden band om zijn borst. Zijn haar was zo wit als witte wol, het was zo wit als sneeuw. Zijn ogen schitterden als vlammen. Zijn voeten hadden een felle glans, net als gesmolten koper. En zijn stem klonk als het geluid van de bulderende zee. In zijn rechterhand had Hij zeven sterren. Uit zijn mond kwam een scherp zwaard, en zijn gezicht straalde zo fel als de zon. Toen ik hem zag, schrok ik heel erg, en ik viel languit op de grond alsof ik dood was. Maar Hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Je hoeft niet bang te zijn. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft! Ik was dood, maar nu leef ik voor altijd en eeuwig. Ik heb de macht gekregen over de dood en het land van de dood.

Verwerking

Johannes ziet een geweldige verschijning. Hij valt als dood voor Hem neer. De verschijning (Jezus) laat zien dat hij Rechter is. Hij heeft een scherp, tweesnijdend zwaard, dat uit zijn mond komt. Dat is niet letterlijk bedoeld, maar figuurlijk. Hij zal rechtspreken en oordelen.

Ook dit is evangelie: een goed bericht! Johannes is er diep van onder de indruk. Ken jij dat ontzag voor Jezus ook?

Wat vind jij van dit Bijbelgedeelte? Welk gevoel krijg je erbij? Word je er blij van of juist bang?