25 januari 2023
dagopening

woensdag 25 januari 2023

Blijven bidden?

Geef niet op!

NBV | Lucas 18: 1-8a

Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven: ‘Er was eens een rechter in een stad die voor God geen ontzag had en zich van de mensen niets aantrok. Er woonde ook een weduwe in die stad, die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: “Doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander.” Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: Ook al heb ik voor God geen ontzag en trek ik me van de mensen niets aan, toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan.’ Toen zei de Heer: ‘Luister naar wat deze rechter zegt, al minacht hij ook het recht. Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen? Hij hoort hen immers geduldig aan. Ik zeg jullie dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen.

BGT | Lucas 18: 1-8a

Jezus gaf een voorbeeld aan zijn leerlingen. Daarmee wilde hij laten zien hoe belangrijk het is om te blijven bidden en nooit op te geven. Jezus zei: ‘Er was eens een rechter in een stad. Hij had geen respect voor God en hij hield geen rekening met mensen. In dezelfde stad woonde ook een vrouw. Haar man was overleden. Omdat ze hulp nodig had, kwam ze steeds weer bij de rechter, en zei dan tegen hem: ‘Zorg dat ik krijg waar ik recht op heb.’ Eerst wilde de rechter haar niet helpen. Maar na een tijdje dacht hij: Ik moet die vrouw toch maar helpen. Niet omdat ik bang ben voor God, of omdat die vrouw mij iets kan schelen. Maar omdat ik last van haar heb. Ze blijft maar langskomen, straks valt ze me nog aan!’ Toen zei de Heer: ‘Kijk, zelfs zo’n oneerlijke rechter helpt mensen die volhouden. Dan zal God zeker de mensen helpen die hij zelf uitgekozen heeft. Mensen die dag en nacht om zijn hulp bidden, laat hij niet wachten. Luister naar mijn woorden: God zal snel komen om die mensen te helpen?’

Verwerking

Jezus zegt dat je niet moet opgeven, maar dóór moet gaan. En hij vertelt het verhaal van een rechter die helemaal niet geïnteresseerd is in recht doen. Hij doet uiteindelijk wat de vrouw vraagt, alleen maar om van het gezeur af te zijn.

God is zó anders. Hij doet altijd recht. Dat doet hij op Zijn tijd, en Hij zal je nooit té lang laten wachten.

Je bidt, maar je hebt tegelijk het idee dat God niet luistert, niet verhoort. Je stopt met bidden. Heb jij dat ook wel eens? Wat doe je dan?

Bidden kan ook betekenen, dat je geduld moet hebben. Heb jij dat?

‘God vervult niet al onze wensen, maar wel al Zijn beloften.’ Wat vind je van deze uitspraak? Welke beloften heeft Hij ons gegeven?