dagopening

dinsdag 12 januari 2021

Johannes de Doper

Wat doet de Heilige Geest?

De preken van Johannes waren recht voor z’n raap.

NBV | Mattheüs 3:7-10

Toen hij (Johannes) zag dat veel farizeeën en sadduceeën op zijn doop afkwamen, zei hij tegen hen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? Breng liever vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, en denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken! De bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.

BGT | Mattheüs 3:7-10

Er kwamen ook veel farizeeën en sadduceeën naar Johannes om gedoopt te worden. Toen Johannes hen zag, zei hij: ‘Stelletje slangen! Jullie denken dat je slim genoeg bent om te ontsnappen aan Gods straf. Jullie zeggen: ‘We horen toch bij het volk van Abraham?’ Maar luister naar mijn woorden: God kan van de stenen die hier liggen een nieuw volk van Abraham maken. Laat eerst maar eens zien dat jullie je leven echt willen veranderen! Jullie moeten goede dingen doen. Dan zullen jullie lijken op een boom met goede vruchten. Want God zal alle bomen zonder goede vruchten omhakken en in het vuur gooien. De bijl ligt al klaar.’

Verwerking

Ook de joodse leiders (=sadduceeën en farizeeën) vonden dat ze geen bekering nodig hadden. Ze waren tenslotte nakomelingen van Abraham. Johannes zegt dat ze in hun dagelijks leven moeten laten zien dat ze Jezus willen volgen.

‘Als je gedoopt bent hoef je je verder geen zorgen te maken.’ Ben je het hiermee eens? Waarom wel/niet?

Als de boom geen vruchten geeft, of rotte en zieke vruchten, dan hakt de eigenaar de boom om. God zal je leven oordelen. Het is net als met een boom. Wat vind je daarvan?