dagopening

woensdag 13 januari 2021

Johannes de Doper

Jezus, de Messias!

Het draait om de Here Jezus!

NBV | Johannes 1: 35-37,40,41

De volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen. Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij: ‘Daar is het lam van God.’ De twee leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus mee (...) Een van de twee die gehoord hadden wat Johannes zei en Jezus gevolgd waren, was Andreas, de broer van Simon Petrus. Vlak daarna kwam hij zijn broer Simon tegen, en hij zei tegen hem: ‘Wij hebben de Messias gevonden.’ (Messias is een ander woord voor Christus.)

BGT | Johannes 1: 35-37,40,41

De volgende dag stond Johannes met twee van zijn leerlingen bij de rivier de Jordaan. Johannes zag Jezus lopen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God.’ De twee leerlingen hoorden het, en ze gingen met Jezus mee (...) Eén van de twee leerlingen was Andreas. Hij was een broer van Simon Petrus. Kort daarna zag Andreas zijn broer, en hij zei tegen hem: ‘We hebben de Messias gevonden!’ (Messias is een ander woord voor Christus.)

Verwerking

Twee leerlingen van Johannes gaan mee met Jezus. Johannes gaf aan dat Hij het Lam van God is.

Later vertelt een van die twee leerlingen (Andreas) aan zijn broer Simon Petrus dat ze de Messias hebben gevonden. Johannes wijst op Jezus en Andreas ook. In Jezus worden Gods beloften vervuld.

Het draait in het geloof om Jezus Christus. Waarom is dat zo?

Durf jij naar Jezus te verwijzen? Waarom wel/niet?