dagopening

donderdag 14 januari 2021

Johannes de Doper

Lied: Help is on the way

Later, gevangengezet door koning Herodes Antipas, slaat bij Johannes de twijfel toe.

NBV | Mattheüs 11:2-6

Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar Hem toe met de vraag: ‘Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’ Jezus antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien: blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt.’

BGT | Mattheüs 11:2-6

Johannes de Doper zat in de gevangenis. Hij hoorde over alle dingen die Jezus deed. Hij stuurde een paar van zijn leerlingen naar Jezus toe met een vraag. Ze vroegen: ‘Bent u de Messias die zou komen? Of moeten we wachten op iemand anders?’ Jezus zei tegen hen: ‘Ga terug naar Johannes. En vertel hem alles wat je hier hoort en ziet: Blinde mensen kunnen zien. Mensen die niet konden lopen, lopen rond. Mensen met een huidziekte zijn weer beter. Dove mensen kunnen horen. Dode mensen leven weer. En arme mensen horen het goede nieuws. Het echte geluk is voor iedereen die vertrouwen in mij heeft.’

Verwerking

Johannes zit dik in de problemen. Hij gaat zich afvragen of Jezus wel de beloofde Messias is.

Jezus beantwoordt deze vraag door aan te geven dat Hij de profetie (uit Jesaja 61:1-3) vervult. Hij zegt daarmee: Zie je wel, Ik ben die Messias!

Geloven betekent niet dat al je zorgen en problemen zomaar verdwijnen. Wat vind je daarvan?

Wat doe jij als je twijfelt aan God? Hoe ga je daarmee om?

Zie jij twijfel ook als een kans om te groeien in je geloof?