dagopening

maandag 27 september 2021

Is pesten nou zo erg?

Wat werkt tegen pesten?

Jezus wordt ondervraagd bij de hogepriester

NBV | Johannes 18: 19-23

De hogepriester ondervroeg Jezus over zijn leerlingen en over zijn leer. Jezus zei: ‘Ik heb in het openbaar tot de wereld gesproken. Ik heb steeds onderricht gegeven op plaatsen waar de Joden bij elkaar komen, in synagogen en in de tempel, en nooit heb Ik iets in het geheim gezegd. Waarom ondervraagt u mij? Vraag het toch aan de mensen die mij gehoord hebben, zij weten wat Ik gezegd heb.’ Toen Jezus dat zei gaf een van de dienaren die erbij stonden, Hem een klap in het gezicht: ‘Is dat een manier om de hogepriester te antwoorden?’ Jezus zei: ‘Als Ik iets verkeerds gezegd heb, zeg dan wat er verkeerd was, maar als het juist is wat Ik heb gezegd, waarom slaat u me dan?’

BGT | Johannes 18: 19-23

Intussen stelde de hogepriester vragen aan Jezus over zijn leerlingen en over zijn uitleg over God. Jezus zei tegen hem: ‘Ik heb in het openbaar tegen de mensen gesproken. Ik heb niets in het geheim gezegd. Ik heb steeds uitleg gegeven in de synagogen en in de tempel, op alle plaatsen waar de Joden bij elkaar komen. U hoeft mij niet te vragen wat ik verteld heb. Vraag het maar aan de mensen zelf! Zij hebben gehoord wat Ik tegen hen gezegd heb. Ze weten het precies.’ Toen gaf één van de dienaren Jezus een klap, en riep: ‘Hoe durft U zote spreken tegen de hogepriester!’ Jezus zei tegen hem: ‘Als Ik iets verkeerds gezegd heb, zeg dan wat er verkeerd was. Maar als het klopt wat Ik zeg, waarom sla je me dan?’

Verwerking

Voordat Jezus onschuldig wordt veroordeeld tot de kruisdood, wordt Hij verhoord door de hogepriester.

Jezus geeft uitleg over wat Hij allemaal heeft verkondigd. 

Dan slaat een knecht van de hogepriester Jezus zomaar in het gezicht! 

Terwijl Jezus niets verkeerd deed.

Hoe reageert Jezus hierop? Slaat Hij terug of begint Hij te schelden? Wat vind je hiervan?

Kun je hier iets mee wanneer jezelf wordt gepest? 

Als je wordt gepest mag je weten dat Jezus precies weet wat je doormaakt. Hij is ook (meer dan!) gepest. Hij begrijpt je. Je kunt Hem altijd vragen of Hij je wil helpen. 

Jezus roept de dienaar volkomen terecht ter verantwoording. Doen wij dat ook bij leerlingen die een andere leerling pesten?