dagopening

maandag 11 oktober 2021

Voel je je veilig?

De eerste moord in de Bijbel.

NBV | Genesis 4: 3-9

Op een keer bracht Kaïn de HEER een offer van wat hij had geoogst. Ook Abel bracht een offer; van de eerstgeboren dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit. De HEER merkte Abel en zijn offer op, maar voor Kaïn en zijn offer had Hij geen oog. Dat maakte Kaïn woedend, zijn blik werd donker. De HEER vroeg hem: ‘Waarom ben je zo kwaad, waarom kijk je zo donker? Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen; maar jij moet sterker zijn dan zij.’ Kaïn zei tegen zijn broer Abel: ‘Laten we het veld in gaan.’ Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood. Toen vroeg de HEER: ‘Waar is Abel, je broer?’ ‘Dat weet ik niet,’ antwoordde Kaïn. ‘Moet ik soms waken over mijn broer?’

BGT | Genesis 4: 3-9

Op een keer nam Kaïn wat graan, en dat gaf hij als offer aan de Heer. Ook Abel bracht een offer. Hij slachtte een mooi jong schaap. De Heer keek naar Abel en naar het offer van Abel, maar niet naar Kaïn en naar het offer van Kaïn. Toen werd Kaïn woedend, zijn ogen werden donker. ‘Waarom kijk je zo boos?’ vroeg de Heer. ‘Als je doet wat goed is, dan kun je iedereen aankijken. Als je doet wat slecht is, dan zal het kwaad je te pakken krijgen. Het kwaad wil de baas over je zijn. Maar jij moet sterker zijn dan het kwaad.’ Toen zei Kaïn tegen Abel: ‘Laten we het veld in gaan.’ Daar sloeg Kaïn zijn broer Abel dood. Toen vroeg de Heer aan Kaïn: ‘Waar is je broer Abel?’ ‘‘Dat weet ik niet,’ zei Kaïn. ‘Ik hoef toch niet op mijn broer te passen?’

Verwerking

Het begon allemaal zo mooi met de wereldgeschiedenis: het leven in het paradijs. Maar al gauw maakt de mens keuzes met dramatische gevolgen. Het verhaal van de broers Kaïn en Abel laat dat zien. God vond het offer van Abel beter (Hebr. 11:4) en daar is Kaïn het helemaal niet mee eens. Zijn boosheid loopt helemaal uit de hand en hij vermoordt zijn broer. 

Deze week is het de ‘week van de veiligheid.’ Criminaliteit, oorlog, vervolging, huiselijk geweld: het kan er allemaal voor zorgen dat je je níet veilig voelt.

Hoe is dat met jou? Voel jij je veilig in deze wereld, je eigen omgeving, op school? Waarom wel/niet?

‘Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen.’

Het kan dus van kwaad tot erger gaan. Je kunt je grenzen meer en meer verleggen en zelfs geen moeite hebben met de zonde. Wat zou een goed medicijn kunnen zijn?