dagopening

dinsdag 12 oktober 2021

Voel je je veilig?

Sela, 'Mijn toevlucht' (Psalm 91)

Rumoer en opstand.

NBV | Psalm 2: 1-8

Waartoe leidt het woeden van de volken, het rumoer van de naties? Tot niets. De koningen van de aarde komen in verzet, de wereldmachten spannen samen tegen de HEER en zijn gezalfde: ‘Wij moeten hun juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden.’ Die in de hemel troont lacht, de Heer spot met hen. Dan spreekt Hij tot hen in woede, en zijn toorn verbijstert hen: ‘Ikzelf heb mijn koning gezalfd, op de Sion, mijn heilige berg.’ Het besluit van de HEER wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij: ‘Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Vraag het mij en ik geef je de volken in bezit, de einden der aarde in eigendom.'

BGT | Psalm 2: 1-8

Waarom komen alle volken in opstand? Waarom verzetten hun koningen zich tegen de Heer en tegen de koning die hij uitgekozen heeft? Waarom maken die koningen samen slechte plannen? Dat is allemaal zinloos! Ze roepen: ‘Wij willen niet langer luisteren naar de Heer en zijn koning. Wij willen vrij zijn!’ Maar de Heer in de hemel lacht om hen, Hij lacht de volken uit. Dan wordt Hij woedend, en zij worden bang. Hij zegt tegen hen: ‘Ik heb mijn koning uitgekozen. Hij woont op de Sion, mijn heilige berg.’ Dit heeft de Heer tegen de koning gezegd: ‘Vanaf vandaag ben jij mijn zoon, vanaf vandaag ben Ik jouw vader. En iedereen moet dat weten. Alles wat je aan mij vraagt, zal Ik je geven. Jij zult alle volken overwinnen, alle landen zullen van jou zijn.'

Verwerking

Ook koningen, machthebbers kunnen voor onveilige situaties zorgen: oorlogen, vervolgingen.

Machthebbers misbruiken hun macht nogal eens.

Ben je weleens bang dat er in Europa een oorlog uitbreekt? 

Psalm 2 geeft aan dat die machthebbers zich verzetten tegen de HEER en Zijn gezalfde: Jezus Christus.

Tegenover de drie-enige God moet iedere machthebber zich uiteindelijk wel verantwoorden.Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde! In Psalm 2 wordt dat ook al aangegeven. Wat een geruststelling!

Uiteindelijk zullen alle machthebbers verdwijnen en Jezus zal voor eeuwig regeren. Er is alleen toekomst (ook voor machthebbers) als je wilt schuilen bij Jezus. Doe jij dat?