dagopening

woensdag 13 oktober 2021

Voel je je veilig?

Lijden omdat je christen bent.

NBV | 1 Petrus 4: 12-15

Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat; er overkomt u niets uitzonderlijks. Hoe meer u deelhebt aan Christus’ lijden, des te meer moet u zich verheugen, en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt. Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig, want dat betekent dat de Geest van God in al zijn luister op u rust. Laat niemand van u moeten lijden omdat hij een moordenaar is, een dief, misdadiger of onruststoker.

BGT | 1 Petrus 4: 12-15

Vrienden, wees niet verbaasd dat jullie als christenen moeten lijden. Wat er met jullie gebeurt, is niet vreemd. Het is een test voor jullie geloof. Wees blij als je lijdt, want Christus heeft ook moeten lijden. Door het lijden horen jullie bij hem. En op de dag dat Hij met hemelse macht op aarde terugkeert, zullen jullie juichen van blijdschap. Als je beledigd wordt omdat je een christen bent, ben je een gelukkig mens. Want het betekent dat de machtige Geest van God in je is. Zorg ervoor dat je niet moet lijden omdat je een moordenaar bent, of een dief, of een misdadiger, of een ruziezoeker.

Verwerking

Er zijn christenen die zwaar moeten lijden onder vervolging. Dat is een zware beproeving voor hun geloof. Hier in West-Europa is dat niet het geval.

Bid jij ook voor die medechristenen die zich dag-in-dag-uit onveilig voelen?

Ondanks die vervolgingen groeit het aantal christenen in deze landen vaak wel en in West-Europa juist niet. Hoe komt dat, denk je?

Petrus zegt, dat het lijden in Christus’ naam ook iets goeds betekent: het betekent dat de Geest in je werkt. Petrus roept ook op om niet bekend te staan als een dief of ruziezoeker. Kan dat samengaan met het christen-zijn?

Heb jij je weleens onveilig gevoeld vanwege je geloof?