dagopening

dinsdag 23 november 2021

De Bijbel

NBV | Hebreeën 4: 12

Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.

BGT | Hebreeën 4: 12

De woorden van de levende God zijn krachtig. Ze dringen diep door in ons hart, nog dieper dan een scherp zwaard. Want God weet wat ons van binnen bezighoudt. En hij beoordeelt onze gedachten en verlangens.

Verwerking

Je kunt de Bijbel lezen, zonder dat het je iets doet. De woorden gaan het ene oor in, het andere oor uit. Met de ogen lees je woorden, zinnen, hele bladzijden, maar het komt niet tot je. 

Hoe anders wordt het, als je ontdekt dat het woorden zijn die God tot je spreekt! Dat God tot je zegt dat het over jou gaat, over jouw leven, jouw gedachten, jouw woorden en daden.

Is het Bijbellezen een gewoonte of doe jij je best om de woorden die je leest te zien als woorden van God?

Net zoals een scherp, tweesnijdend zwaard alles zichtbaar maakt, openlegt, zo is alles wat jij doet en denkt ook zichtbaar voor God. Wat doet het met jou dat je dit weet?