dagopening

woensdag 24 november 2021

De Bijbel

NBV | Hebreeën 3: 7-11

De heilige Geest zegt immers: ‘Horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet koppig, als tijdens de opstand, toen jullie mij beproefden in de woestijn, waar jullie voorouders mij op de proef stelden en tartten, hoewel ze mijn daden hadden gezien, veertig jaar lang. Daarom werd die generatie door mijn woede getroffen, ik zei: “Altijd weer dwaalt hun hart, mijn wegen kennen ze niet.” En in mijn toorn heb ik gezworen: “Nooit zullen ze binnengaan in mijn rust.”’

BGT | Hebreeën 3: 7-11

In de heilige boeken staan de volgende woorden van de heilige Geest: «Vandaag spreekt God tegen jullie. Luister dus goed. Verzet je niet tegen hem. Jullie voorouders hebben zich wel verzet. In de woestijn kwamen ze tegen God in opstand. Veertig jaar lang zagen ze de wonderen van God, en toch twijfelden ze steeds aan zijn macht. Daarom ergerde God zich aan hen. Hij werd woedend, en zei tegen hen: Jullie willen niet luisteren, jullie doen niet wat ik wil. Zo zeker als ik leef, nooit zullen jullie het land binnengaan waar je rust krijgt!»

Verwerking

Wanneer hoor je nu de stem van God, of de stem van de heilige Geest? Is dat een stem van binnen? Een ingeving? Een opgewekt gevoel? Is dat de rust die je ervaart als je bidt?

Nee, wanneer je de Bijbel opendoet en gaat lezen, is God aan het Woord. Op dát moment. Je kunt dat vergelijken met een e-mail die je van iemand ontvangt. Met eigen ogen lees je de woorden, maar het zijn de woorden van degene die de mail stuurt, die tot mij spreken. Zo is het ook met de Bijbel.

Zijn er mensen die tegenwoordig de stem van God horen?

Wat denk je, zou het voor de Israëlieten die net bevrijd waren uit Egypte gemakkelijker zijn geweest om te geloven, dan dat het voor ons is?