dagopening

donderdag 25 november 2021

De Bijbel

NBV | 2 Petrus 1: 19-21

Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.

BGT | 2 Petrus 1: 19-21

We weten dat de profeten de waarheid gesproken hebben. En door wat er op de berg gebeurd is, weten we dat helemaal zeker. De woorden van de profeten helpen om de waarheid over Jezus te begrijpen. Luister daarom altijd naar wat er in hun boeken staat. En eens zal de waarheid voor jullie helemaal duidelijk worden. Dat zal gebeuren op de dag dat Jezus zelf komt, en jullie hem zien. En bedenk: niemand kan de heilige boeken uitleggen zonder hulp van God. Want de woorden die daarin staan, komen van God. De profeten hebben hun woorden niet zelf bedacht. De heilige Geest liet hen spreken namens God zelf.

Verwerking

Je kunt hierbij het beeld gebruiken van een zaklamp. In een donkere kamer zie je niets. Je doet de zaklamp aan. In de bundel van het licht, kun je zien waar je wel of niet kunt lopen. Zo is het ook met het Oude Testament. Het is als een bundel licht, die laat zien wie Jezus is. Waarom hij moest lijden en sterven. In het Oude Testament staan de beloften, die God in de Heer Jezus is nagekomen.

Daarbij is het wel belangrijk dat je de Bijbel uitlegt, zoals God het bedoeld heeft. Laat je niet leiden door je eigen mening of gedachten. Als je de Bijbel niet begrijpt, vraag God dan om inzicht en wijsheid.