dagopening

maandag 10 januari 2022

Een nieuw jaar

Met wie gaan we het nieuwe jaar in?

NBV | Exodus 33: 12-15

Mozes zei tegen de HEER: ‘U draagt mij wel op het volk verder te laten trekken, maar U hebt mij niet laten weten wie U met mij mee zult sturen, terwijl U toch gezegd hebt: “Jou heb Ik uitgekozen, jou ben Ik goedgezind.” Als dat werkelijk zo is, laat mij dan weten wat uw plannen zijn. Dan leer ik U kennen en weet ik zeker dat U mij goedgezind bent. Vergeet toch niet dat deze mensen uw volk zijn.’ De HEER antwoordde: ‘Moet Ik dan zelf meegaan om je gerust te stellen?’ Mozes zei: ‘Als U niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken.'

BGT | Exodus 33: 12-15

Mozes zei tegen de Heer: ‘U hebt gezegd dat ik verder moet reizen met de Israëlieten. Maar U hebt niet gezegd wie U met ons meestuurt. Vertel me toch alstublieft wat U van plan bent. Dan leer ik U echt kennen. U hebt mij toch uitgekozen? U wilt toch goed voor me zijn? Dat hebt U zelf gezegd. En vergeet niet dat de Israëlieten Uw eigen volk zijn.’ De Heer zei: ‘Ik zal zelf met je meegaan. Je kunt gerust zijn.’ ‘Ja,’ zei Mozes, ‘als U wilt dat we verder reizen, dan moet U zelf met ons meegaan.'

Verwerking

Een nieuw jaar. Wat gaat er allemaal gebeuren? Hoe gaat het met de coronapandemie? En de klimaatcrisis? Zijn dit ook vragen waar jij je mee bezighoudt? 

  

Mozes wil met het volk Israël verder trekken naar het beloofde land Kanaän. Maar, hij wil dat alleen maar doen als de HERE God met hen meegaat. Anders durft hij het niet aan.  Zou jij het aandurven om zonder God te leven? Leg eens uit. 

  

Mozes pleit op Gods beloften die Hij aan Israël heeft gegeven. Wat is dit precies? Doe jij dit ook weleens in je gebed aan God? In de doop belooft de Vader ook zaken aan Zijn kinderen. Welke beloften doet Hij dan? 

  

God belooft ons geen kalme reis (dit jaar), maar wel een behouden thuiskomst. Kun jij iets met deze uitspraak?

 

In het lied wordt ons van alles toegewenst. Wat wens jij je klasgenoten dit jaar toe?