dagopening

dinsdag 11 januari 2022

Een nieuw jaar

Hoe moet je in God geloven terwijl je Hem niet ziet/hoort?

Wat is geluk?

NBV | Johannes 20: 26-29

Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren op slot zaten, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Vrede zij met jullie!’ zei Hij, en daarna richtte Hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je Me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’

BGT | Johannes 20: 26-29

Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar, en Tomas was er nu ook bij. De deur was op slot, maar opeens stond Jezus weer tussen hen in. Hij zei: ‘Ik wens jullie vrede.’ Daarna zei Hij tegen Tomas: ‘Kom, voel met je vinger aan mijn handen, en voel met je hand aan mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof!’ Toen zei Tomas tegen Hem: ‘U bent mijn Heer en mijn God.’ Jezus zei: ‘Jij gelooft in mij omdat je mij gezien hebt. Vanaf nu zullen mensen in mij geloven zonder dat ze mij zien. En God zal hen gelukkig maken.’

Verwerking

Wij wensen elkaar vaak aan het begin van het jaar een ‘gelukkig’ nieuw jaar. Maar wat betekent ‘gelukkig’ in de Bijbel? Jezus geeft hier het antwoord: Je bent echt gelukkig als je gelooft. 

Ben jij blij dat je gelooft? Of doet het geloof je niet zoveel?

Niet zien en toch geloven. Denk eens terug aan het filmpje. Hoe kun je in God geloven terwijl je Hem niet ziet/hoort? 

Dat valt niet altijd mee. En toch: Jezus is écht opgestaan. Als je dat gelooft maakt je dat gelukkig. Waarom eigenlijk?