dagopening

dinsdag 20 september 2022

Droogte

Het beloofde land

NBV | Deuteronomium 11:11-17

Maar het land aan de overkant is een land met bergen en dalen, dat zijn dorst lest met het water uit de hemel. Het is een land waaraan de HEER, uw God, veel zorg besteedt en waarover Hij waakt, het hele jaar door, van de eerste tot de laatste dag. Als u de geboden gehoorzaamt die ik u vandaag voorhoud, en de HEER, uw God, liefhebt en Hem met hart en ziel dient, belooft de HEER: ‘Ik zal jullie land op de juiste tijd regen geven, in het najaar en in het voorjaar. Je zult je oogst binnenhalen, graan, wijn en olie, en Ik zal groene weiden geven voor je vee. Je zult er volop te eten hebben.’ Maar pas op: laat u er niet toe verleiden van de juiste weg af te wijken, voor andere goden neer te knielen en ze te vereren. Want dan zal de HEER in woede tegen u ontsteken en de hemel sluiten. Er zal geen regen meer vallen en de hele oogst zal mislukken, en u zult spoedig verdreven worden uit het goede land dat de HEER u zal geven.

BGT | Deuteronomium 11:11-17

Maar het land aan de overkant is anders. Dat is een land met bergen en dalen, waar genoeg regen op de akkers valt. De Heer, jullie God, zorgt goed voor dat land. Hij beschermt het, het hele jaar door. En Hij belooft om het op tijd te laten regenen, in de lente en in de herfst. Dan kunnen jullie een grote oogst binnenhalen: graan, druiven en olijven. En dan zal er genoeg gras zijn voor jullie vee. Jullie zullen een goed leven hebben. Maar dan moeten jullie je wel houden aan de regels die ik jullie vandaag geef. En dan moeten jullie de Heer, je God, dienen, en Hem liefhebben met je hele hart en je hele ziel. Pas op! Laat je niet verleiden om verkeerde dingen te doen! Kniel niet voor andere goden, vereer ze niet. Want dan zal de Heer woedend zijn! En dan zal Hij de hemel sluiten, zodat er geen regen meer valt en de oogst mislukt. Dan komt er snel een eind aan jullie leven in dat mooie land.

Verwerking

Het volk Israël staat op het punt om het beloofde land binnen te trekken. Mozes spreekt hen toe.

De HERE geeft aan dat het hen goed zal gaan als ze Hem dienen in het land. Maar als ze dat niet doen, dan zal God droogte geven.

Dat is een boodschap die niet populair is: een God die straft. Heb jij moeite met zo'n uitspraak van de HERE God? Waarom wel/niet?

Droogte kán een oordeel van God zijn. Maar het kan ook het gevolg zijn van hoe de mens omgaat met de natuur. Kunnen deze dingen ook samengaan?

Stelling: Als de mens z'n best doet kunnen de klimaatproblemen opgelost worden.