dagopening

woensdag 21 september 2022

Droogte

Wees volmaakt....

NBV | Mattheüs 5: 44-48

Dit zeg Ik daarover: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen; alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

BGT | Mattheüs 5: 44-48

Dit zeg ik daarover: Je moet ook van je vijanden houden. En je moet bidden voor de mensen die jou in moeilijkheden brengen. Alleen dan zijn jullie echt kinderen van God. Want ook jullie Vader in de hemel is goed voor iedereen. Hij geeft zon en regen voor iedereen, voor goede en voor slechte mensen. Stel dat je alleen van je vrienden houdt. Verdien je dan een beloning van God? Nee, want ook slechte mensen houden van hun vrienden. En stel dat je alleen je vrienden groet. Doe je dan iets bijzonders? Nee, want ook de mensen die niet in God geloven, doen dat. Jullie moeten goed zijn voor alle mensen. Net zoals jullie hemelse Vader goed is voor iedereen.’

Verwerking

God geeft zon en regen voor iedereen. Aan mensen die geloven, maar ook aan mensen die niets met God te maken willen hebben.

Vind jij dat terecht? Waarom?

Dat het ongelovige mensen soms heel erg voor de wind gaat en gelovige mensen het soms best moeilijk hebben is niet altijd makkelijk te accepteren. Wat vind jij daarvan?

Goed zijn voor alle mensen, ook die niet sympathiek zijn. Lukt jou dat? Waarom wel/niet?

Vind jij Jezus’ opdracht radicaal? Waarom wel/niet?