dagopening

donderdag 22 september 2022

Droogte

Levend water

NBV | Johannes 4: 11-14

‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘U hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt U dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’ Jezus antwoordde: ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, maar wie het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat Ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’

BGT | Johannes 4: 11-14

De vrouw zei: ‘Maar meneer, U hebt geen emmer, en de put is diep! Waar wilt U dat water vandaan halen? Kunt U soms meer dan onze voorvader Jakob? Jakob heeft ons deze put gegeven. Hij heeft er zelf water uit gedronken. En ook zijn zonen en zijn dieren hebben uit deze put gedronken.’ Jezus zei: ‘Iedereen die water uit deze put drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar als je drinkt van het water dat Ik geef, krijg je nooit meer dorst. Want het water dat ik geef, blijft altijd in je. Het geeft je het eeuwige leven.’

Verwerking

Jezus staat bij een waterput te praten met een Samaritaanse  vrouw. Zij heeft water nodig.

Jezus biedt haar 'levend water' aan. Water waar je nooit meer dorst van krijgt. Wat zou dat toch voor water zijn? Hoe kom je aan dat water?

Water uit de kraan is belangrijk. Het verfrist en zorgt dat je niet uitdroogt. Maar het levende water is nóg belangrijker. Vind jij dat ook?

Leg eens uit!