dagopening

vrijdag 23 september 2022

Droogte

Klimaatverandering

NBV | Openbaring 16: 7-9

Ik hoorde het altaar antwoorden: ‘Ja, Heer, onze God, Almachtige, uw oordelen zijn betrouwbaar en rechtvaardig.’ De vierde engel goot zijn offerschaal leeg over de zon, waardoor ze de mensen kon verbranden met haar vuur. De grote hitte verzengde de mensen en ze lasterden de naam van God, die macht heeft over deze plagen. Ze kwamen niet tot inkeer en bewezen Hem geen eer.

BGT | Openbaring 16: 7-9

Van onder het altaar in de hemel antwoordde een stem: ‘Ja, Heer, machtige God. Uw oordeel is eerlijk en betrouwbaar.’ De vierde engel goot zijn schaal leeg over de zon. En de zon kreeg de kracht om mensen te verbranden met zijn vuur. Daardoor werd het vreselijk heet op aarde. De mensen vervloekten God omdat Hij hen op die manier strafte. Toch veranderden ze hun leven niet, en ze eerden God niet.

Verwerking

Indrukwekkende dingen staan hier in het bijbelboek Openbaring. Hoe ervaar jij dat als je dit leest? Welke emotie roept het bij je op?

In dit gedeelte lezen we over God die oordeelt. Hoe reageren de mensen hierop? Wat vind je van deze reactie?

Hoe reageer jij als je veel tegenslag in je leven te verwerken krijgt?

Dit gedeelte kan je ook moed geven: Uiteindelijk heeft de HERE God alles in Zijn hand! Ervaar jij dat ook zo?