dagopening

maandag 14 september 2020

Gemeenten van Jezus Christus

Mijn verhaal: Van drugs naar Vrede, Dirk

Johannes schrijft in opdracht van Jezus Christus een brief aan de gemeente van Efeze. Jezus weet hoe het in de christelijke gemeente is.

NBV | Openbaring 2:2-5

Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en standhoudt, en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn, op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te verslappen. Maar dit heb ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats.

BGT | Openbaring 2:2-5

Ik weet hoe jullie je gedragen. Ik weet hoe jullie je best doen en hoe jullie dat volhouden. Ik weet ook dat jullie niet van slechte mensen houden. Want er kwamen mensen bij jullie die zeiden dat ze apostelen waren. Maar jullie onderzochten dat en ontdekten dat ze leugens vertelden. Jullie hebben het moeilijk omdat jullie in mij geloven. Maar jullie twijfelen niet, en jullie blijven volhouden. Toch heb ik ook kritiek op jullie. Want vroeger was ik het belangrijkste in jullie leven. Maar dat is nu niet meer zo. Laat zien dat jullie spijt hebben, en verander je leven. Leef weer zoals eerst. Anders kom ik naar jullie toe, en dan zal het zijn alsof het licht van je kandelaar dooft. Dan blijft er niets van jullie over.

Verwerking

De gemeente van Efeze in West-Turkije krijgt bericht van Jezus: er gebeurt veel, maar je merkt zo weinig liefde.

Onderlinge liefde houdt een kerk levend. Anders verdwijnt het licht (lampenstandaard) van het goede nieuws.

De eerste liefde was uit de gemeente van Efeze verdwenen. Christus stond niet meer centraal. Staat Christus in jouw leven centraal? Wat hebben wij nodig om een licht in de wereld te zijn?