dagopening

woensdag 16 september 2020

Gemeenten van Jezus Christus

Video: Meisjes en vrouwen meest kwetsbaar in christenvervolging.(afspelen tot 1:20)

In de brief aan de stad Pergamum staat, dat de gelovigen het erg moeilijk hadden: er was een christen ter dood veroordeeld.

NBV | Openbaring 2:12-13

Schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamum: “Dit zegt hij die het scherpe, tweesnijdende zwaard heeft: Ik weet waar u woont, namelijk waar Satans troon staat. U bent mijn naam trouw gebleven en hebt uw geloof in mij niet verloochend, ook niet toen Antipas, mijn betrouwbare getuige, werd gedood in uw stad, waar ook Satan woont.

BGT | Openbaring 2:12-13

Schrijf aan de engel van Pergamum een brief voor de christenen daar. Schrijf: ‘Jezus Christus heeft een scherp zwaard. Hij zegt: Ik weet waar jullie wonen. Jullie wonen in de stad waar Satan zelf woont. Zijn troon staat in jullie stad. Toch zijn jullie trouw aan mij gebleven. Jullie zijn niet bang geweest om te zeggen dat jullie in mij geloven. Zelfs niet toen mijn dienaar Antipas gedood werd, die aan iedereen over mij vertelde.

Verwerking

De tekst begint met een prachtig compliment. De gelovigen zijn trouw gebleven, ondanks vervolging. Verderop in de tekst volgt er ook een waarschuwing: sommige christenen vinden al die onderdrukking maar lastig. Wat is er op tegen om met heidense feesten ter ere van de goden mee te doen? In mijn hart blijf ik heus wel christen!

Wist jij dat er christenen ter dood worden gebracht omdat ze in Jezus geloven? Kunnen wij ook wat doen voor christenen in dit soort landen?

Denk jij, dat het mogelijk is om een wereldse leefstijl te hebben en toch christelijk te blijven? Geef eens een voorbeeld?