dagopening

dinsdag, 23 mei 2023

Pinksteren

(Pinksteren: Ssst, God praat tegen je!)

Petrus spreekt de menigte toe, wanneer ze getuige zijn van de uitstorting van de heilige Geest.

NBV | Handelingen 2:14b-21,

‘U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt; het is immers pas het derde uur na zonsopgang. Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël: “Aan het einde der tijden, zegt God, zal Ik mijn Geest uitgieten over al wat leeft. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen dromen dromen. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal Ik in die tijd mijn Geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. (…) Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered.”

BGT | Handelingen 2:14b-21,

‘Beste mensen in Jeruzalem, ik zal jullie vertellen wat dit allemaal betekent. Luister goed naar mijn woorden. Jullie denken dat wij dronken zijn. Maar dat is niet zo, want het is nog maar negen uur in de ochtend! Nee, vandaag gebeurt er iets waarover de profeet Joël al gesproken heeft. In zijn boek staat: «God zegt: Als het einde van de tijd dichtbij is, zal ik mijn Geest geven aan de mensen. Aan mannen en vrouwen, aan oude en jonge mensen. Dan zullen ze dromen krijgen en als profeten spreken. Ja, ik zal mijn Geest geven aan alle mensen die mij dienen. Dan zullen ze mijn boodschap bekendmaken. (…) Als dat allemaal gebeurt, dan is de grote en geweldige dag dat ik kom, dichtbij. Op die dag zal iedereen gered worden die mij om hulp vraagt.»

Verwerking

De heilige Geest is gekomen. God is Zijn belofte nagekomen.

De mensen die buiten op straat zijn, worden in hun eigen taal aangesproken door de leerlingen. Zij zijn verbaasd. Hoe kan dit nu? Sommigen zeggen dat ze dronken zijn. Hier gaat Petrus op in.

Hij wijst op de belofte die de profeet Joël had doorgegeven. In de tijd voordat het oordeel van God over deze wereld gaat, zal de heilige Geest uitgestort worden. Alle mensen en alle leeftijden delen in de heilige Geest. De heilige Geest zal levens van mensen veranderen, hun geloof richten op God en iedereen zal Zijn Naam aanroepen. Dat betekent redding van het oordeel voor ieder die gelooft; het betekent het eeuwige leven.

Stel je voor: je was bij deze gebeurtenis aanwezig. Wat zou je hebben gedacht? Wat zou je hebben gevoeld?

Hoe kun jij profeteren van God?