dagopening

woensdag, 24 mei 2023

Pinksteren

(Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest - Youth Alpha Weekend)

Johannes de Doper zegt dat het koninkrijk van de hemel nabij is.

NBV | Mattheüs 3:11-12

Ik doop jullie met water als teken van jullie inkeer, maar na mij komt iemand die machtiger is dan ik; ik ben het zelfs niet waard om zijn sandalen voor Hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; Hij houdt de wan in zijn hand, Hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar vuur.’

BGT | Mattheüs 3:11-12

‘Ik doop jullie met water. Dat laat zien dat jullie je leven willen veranderen. Maar na mij komt iemand die veel machtiger is dan ik. Ik ben niet eens goed genoeg om zijn schoenen uit te trekken. Hij zal jullie dopen met het vuur van de heilige Geest. Hij lijkt op een boer die het koren van zijn akker haalt. De boer bewaart het graan in zijn schuur. Maar het stro dat overblijft, steekt hij in brand. Net zo zal de man die na mij komt, het goede bewaren. Maar het slechte zal hij verbranden, met vuur dat nooit uitgaat.’

Verwerking

Johannes de Doper kondigde de komst van de Heer Jezus aan. “Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur.”

De heilige Geest betekent: redding. Vuur betekent: oordeel.

Ga eens na bij jezelf: Ben je vol van de Geest? Heb jij de Geest? Misschien het ene moment duidelijker dan het andere? Waaraan merk je dat?

Wat betekent de heilige Geest voor jou?