dagopening

donderdag, 25 mei 2023

Pinksteren

(Hoe werkt de Heilige Geest?)

Petrus vervolgt zijn toespraak (dinsdag) en spreekt over David.

NBV | Handelingen 2:30-33

Maar omdat hij een profeet was en wist dat God hem onder ede beloofd had dat een van zijn nakomelingen zijn troon zou bestijgen, heeft hij de opstanding van de messias voorzien en gezegd dat deze niet aan het dodenrijk zou worden overgeleverd en dat zijn lichaam niet tot ontbinding zou overgaan. Jezus is door God tot leven gewekt, daarvan getuigen wij allen. Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest ontvangen, zoals beloofd was. Die Geest heeft Hij over ons uitgegoten, en dat is wat u ziet en hoort.

BGT | Handelingen 2:30-33

David was een profeet, hij wist wat er zou gaan gebeuren. God had hem plechtig beloofd: β€˜De messias zal uit jouw familie komen.’ En David zei dat de messias zou opstaan uit de dood. Hij zei: β€˜God zal hem terughalen uit de dood. Hij zal ervoor zorgen dat zijn lichaam bewaard blijft.’ Al die dingen zijn nu gebeurd. Want God heeft Jezus laten opstaan uit de dood. Wij hebben Jezus zelf gezien. Nu is Jezus in de hemel. Hij zit aan de rechterkant van God. Hij heeft de heilige Geest gekregen, zoals God beloofd had. En Jezus heeft die heilige Geest aan ons gegeven. Dat hebben jullie zelf kunnen zien en horen!

Verwerking

Petrus heeft op de allereerste Pinksterdag uitgelegd wat de betekenis is van de verschijnselen die de mensen hadden gezien en gehoord. Hij preekte over Jezus.

Dit is iets om over na te denken. Vaak gaat de aandacht uit naar de ervaring van de heilige Geest: tekenen, bewijzen, wonderen. Petrus doet dat niet.

Wanneer mensen vol zijn van de heilige Geest gaan zij vertellen over de Heer Jezus: Zijn kruisiging, Zijn opstanding, Zijn hemelvaart en Zijn wederkomst.

Welke rol speelt de heilige Geest in jouw leven?