dagopening

vrijdag, 26 mei 2023

Pinksteren

(is tongentaal een gave voor iedere christen?)

De gaven van de Geest

NBV | 1 Korintiërs 14:1-3

Jaag de liefde na en richt u op de gaven van de Geest, vooral op die van de profetie. Iemand die in klanktaal spreekt, spreekt niet tot mensen maar alleen tot God. Niemand kan hem verstaan, want door toedoen van de Geest spreekt hij geheimtaal. Maar iemand die profeteert spreekt tot mensen, en wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend.

BGT | 1 Korintiërs 14:1-3

Leef dus met elkaar in liefde. Maar houd je ook bezig met de bijzondere krachten van de heilige Geest. Luister vooral heel goed als iemand een boodschap van God vertelt. Als de heilige Geest je in vreemde klanken laat spreken, spreek je tegen God, en niet tegen mensen. Want dan spreek je wel over Gods wijze plannen, maar niemand kan je verstaan. Je hebt er dus alleen zelf iets aan. Maar als de heilige Geest je een boodschap van God laat vertellen, kan iedereen je verstaan. Daarmee help je de anderen: je geeft hun raad en je spreekt hun moed in.

Verwerking

Wat is nu werkelijk belangrijk? Wonderen? Geestelijk enthousiasme? Paulus zegt: “Jaag de liefde na.” Dan volgt profetie.

Profetie is ‘woorden van God spreken.’ Dit zijn bemoedigende woorden, uitleg van een gedeelte uit de Bijbel, vermaningen, etc. Je kunt dit vinden in 2 Timoteüs 3:16-17.

Enthousiasme en spreken in onbegrijpelijke taal? Paulus wijst het laatste niet af, maar geeft het wel een plek. Profetie staat op de eerste plaats, maar dan moet de profetie wel gedragen worden door liefde.

“Jagen” en “streven,” dat is ambitieus! Oefen jij jezelf hierin?

Ga met elkaar eens in gesprek over hoe je met een ander over God kunt spreken.