dagopening

dinsdag, 19 september 2023

Geloven, je hebt er niks aan?

Dominee Leon deelt al z'n spullen, start vanaf 2:08

Je moet alles achterlaten.

NBV | Lucas 18:25-30

Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ Daarop zeiden zijn toehoorders: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’ Jezus zei: ‘Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.’ Toen zei Petrus: ‘Maar wij hebben alles wat we bezaten achtergelaten om U te volgen.’ Jezus zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: iedereen die huis of vrouw, broers of zussen, ouders of kinderen heeft achtergelaten omwille van het koninkrijk van God, zal reeds in deze tijd het veelvoudige ontvangen, en in de tijd die komt het eeuwige leven.

BGT | Lucas 18: 25-30

Het is heel moeilijk voor rijke mensen om in Gods nieuwe wereld te komen. 'Je zult nog eerder een kameel door het oog van een naald zien gaan.’ Toen de mensen dat hoorden, vroegen ze: ‘Maar wie kan er dan nog gered worden?’ Jezus zei: ‘Als het van mensen afhangt, kan niemand gered worden. Maar het hangt van God af. 'En dan kan het wel.’ Toen zei Petrus: ‘Maar hoe zit het met ons? Wij hebben alles achtergelaten om met U mee te gaan.’ Jezus antwoordde: ‘Luister goed naar mijn woorden: Als je kiest voor Gods nieuwe wereld, dan moet je bereid zijn om alles op te geven: je huis, je vrouw, je broers en je zussen, je ouders en je kinderen. Maar je krijgt er nu al veel voor terug. En als Gods nieuwe wereld komt, krijg je het eeuwige leven.

Verwerking

Als je het Koninkrijk van God binnen wil gaan moet je dingen los kunnen laten, zaken of mensen die je verhinderen om Jezus te volgen. 

Wat is je duurste of belangrijkste bezit?  

Zou je dit met andere delen, net als dominee Leon (filmpje)? 

Jezus belooft je dat je in dit leven al veel terugkrijgt. Waar zou je dan aan kunnen denken? 

Stelling: Aardse rijkdom is veel minder belangrijk dan het eeuwige leven. 

Gebedspunten: 

    1. Dank God voor dit geweldig vooruitzicht dat je als christen mag hebben: Zijn Koninkrijk!
    2. Bid dat we niet te veel hechten aan dingen van deze wereld