dagopening

woensdag, 20 september 2023

Geloven, je hebt er niks aan?

Het lijden om Jezus wil; ABC van het geloof 

Jezus moedigt christenen in Smyrna aan: Niet bang zijn voor het lijden

NBV | Op. 2:8-11

"Dit zegt Hij die de eerste en de laatste is, die dood was en nu leeft: Ik weet van de ellende en de armoede waarin u verkeert, hoewel u rijk bent. Ik weet hoe u belasterd wordt door mensen die zich Joden noemen en het niet zijn, maar bij Satan horen. Wees niet bang voor het lijden dat u nog te wachten staat. Sommigen van u zullen door de duivel in de gevangenis worden gegooid, en zo op de proef worden gesteld; tien dagen lang zult u het zwaar te verduren hebben. Wees trouw tot in de dood, dan zal Ik u als lauwerkrans het leven geven. Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal van de tweede dood geen schade ondervinden.”

BGT | Op. 2:8-11

‘Jezus Christus is de eerste en de laatste. Hij was dood, maar nu leeft Hij. Hij zegt: Ik weet hoe moeilijk jullie het hebben, en hoe arm jullie zijn. Maar eigenlijk zijn jullie rijk. Ik weet dat er leugens over jullie verteld worden. De mensen die dat doen, noemen zich Joden, maar dat zijn ze niet. Ze horen niet bij God, maar bij Satan. Jullie zullen het moeilijk krijgen, maar daar moeten jullie niet bang voor zijn. De duivel zal sommigen van jullie in de gevangenis laten opsluiten. Zo zal hij proberen jullie van je geloof af te brengen. In de gevangenis zullen jullie tien dagen lang lijden. Maar als jullie tot aan je dood in mij blijven geloven, beloon Ik jullie met het eeuwige leven. Laat de woorden van de Heilige Geest goed tot je doordringen. Als jullie volhouden, zullen jullie niet voor de tweede keer sterven, en niet voor eeuwig lijden in het vuur.’

Verwerking

Smyrna was een rijke handelsstad. Er waren daar ook regelmatig sportwedstrijden waar winnaars een lauwerkrans ontvingen. 

In Smyrna waren Joden die Jezus aanvaarden als de Messias, maar ook die niets van Hem moesten hebben. De volgelingen van Jezus worden zelfs vervolgd.   

Om je geloof vervolgd of gemarteld te worden overkomt ons gelukkig niet. Maar zo geven veel christenen op de wereld hun leven om te delen in Zijn overwinning.  

Stelling: Sterven voor je geloof in God? Dan heb je toch niets aan je geloof?!  

  1. Bid voor mensen die worden verdrukt en vervolgd, ook vanwege het geloof.  
  1. Bid voor onszelf, dat we volhouden in het geloof, ook als er in de samenleving steeds meer weerstand tegen christenen zou komen.