dagopening

donderdag, 21 september 2023

Geloven, je hebt er niks aan?

Going to work - Schilderij van Laurence Stephen Lowry

De twaalf leerlingen gaan niet weg

NBV | Joh. 6:60-69

Veel leerlingen die het gehoord hadden zeiden: ‘Dat zijn harde woorden, wie kan daarnaar luisteren?’ Jezus wist wel dat zijn leerlingen protesteerden en zei tegen hen: ‘Ergeren jullie je hieraan?... Maar sommigen van jullie geloven niet.’... ‘Daarom heb Ik jullie gezegd,’ zei Hij, ‘dat iemand alleen bij Mij kan komen als het hem door de Vader gegeven is.’ Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met Hem mee. Jezus vroeg nu aan de twaalf: ‘Willen jullie soms ook weggaan?’ Simon Petrus gaf antwoord: ‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven, en wij geloven en weten dat U de heilige van God bent.’

BGT | Joh. 6:60-69

Veel volgelingen van Jezus die dat hoorden, zeiden: ‘Dit gaat te ver! 'Hier kunnen we niet naar luisteren!’ Jezus wist dat ze protesteerden, en hij zei tegen hen: ‘Jullie ergeren je aan mijn woorden.... Maar sommigen van jullie geloven mijn woorden niet.’... Toen zei Jezus: ‘Ik heb jullie al gezegd: De Vader brengt de mensen die bij mij horen, naar mij toe. 'Alleen zij kunnen bij mij komen.’ Toen liepen veel volgelingen van Jezus weg. Ze gingen niet langer met hem mee. En Jezus vroeg aan de twaalf leerlingen: ‘Willen jullie soms ook weggaan?’ Simon Petrus antwoordde: ‘Heer, naar wie zouden wij toe moeten gaan? U spreekt woorden die eeuwig leven geven! Wij geloven in U. Wij weten dat U door God zelf gestuurd bent.’

Verwerking

Er waren mensen die zich ergerden aan wat Jezus zei. Hij had verkondigd dat men alleen gered kan worden door op Hem te vertrouwen. Hij was de beloofde Redder! En dat geloofden ze niet. 

Erger jij je wel eens aan (uitspraken van) Jezus? Leg eens uit. 

Maar wat geeft Simon Petrus een geweldig mooi antwoord als Jezus hem vraagt of hij óók niet wil vertrekken. Zonder Jezus loop je op een doodlopende weg! Je loopt rond zonder enige richting.  

Sommigen ergerden zich zó dat ze vertrokken. Het nut van het volgen van Jezus zagen ze niet meer. De afbeelding is een schilderij van LS Lowry. Het verbeeldt deze veelheid van mensen die vertrekken. Maar waarheen, waar lopen ze naar toe? 

Stelling: Er is geen goed alternatief voor het volgen van Jezus.  

  1. Bid dat we ons niet ergeren aan Jezus. En dat als die ergernis er wel is, de HERE God dat wil vergeven en ons daarbij wil helpen. 2. 
  1. Bid dat we meer en meer Jezus mogen volgen en dat er geen alternatief is voor het geloof in Jezus.