dagopening

dinsdag, 02 april 2024

Lijdenstijd

Wat zonde

NBV | Johannes 12:3-7

Maria nam een kruikje vol kostbare, zuivere nardusolie, zalfde daarmee de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. Judas Iskariot, een van de leerlingen, degene die Hem zou uitleveren, vroeg: ‘Waarom is die olie niet voor driehonderd denarie verkocht om het geld aan de armen te geven?’ Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde, hij was een dief: hij beheerde de kas en stal eruit. Maar Jezus zei: ‘Laat haar, ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis; 8de armen zijn immers altijd bij jullie, maar Ik niet.’

BGT | Johannes 12:3-7

Maria pakte een flesje met heel dure olie. De olie had een lekkere geur. Ze goot de olie over de voeten van Jezus. En met haar haren droogde ze zijn voeten weer af. Overal in het huis was de geur van de olie te ruiken. Judas Iskariot, de leerling die Jezus zou gaan uitleveren, was er ook bij. Hij zei: ‘Die olie had voor een enorm bedrag verkocht kunnen worden! Waarom is dat niet gebeurd? Dan hadden we het geld aan de armen kunnen geven.’ Dat zei Judas niet omdat hij graag arme mensen hielp, maar omdat hij een dief was. Hij droeg het geldkistje van de groep, en pakte daar soms geld uit voor zichzelf. Jezus zei tegen Judas: ‘Laat Maria met rust. Zij moest dit doen. Daarmee heeft ze laten zien wat er gaat gebeuren bij mijn begrafenis. 8Jullie zullen altijd arme mensen om je heen hebben, maar ik zal er niet altijd zijn.’

Verwerking

Judas de verrader 

- in het evangelie van Johannes heeft de geschiedenis van de zalving de functie van de ontmaskering van Judas als verrader 

- Judas wil niet geloven dat Jezus de zoon van God is (spreekt hem alleen aan met Rabbi, niet met Heer) 

- de afkeer van Judas tegenover de toewijding van Maria  

Judas was penningmeester maar kon de verleiding om uit de kas te stelen niet weerstaan. Het was zelfs een gewoonte van hem geworden. Als je steeds diezelfde zonde blijft koesteren, dan glijd je af tot een gevaarlijke diepte waar je een gemakkelijke prooi van de satan wordt. Dat was de gevaarlijke situatie waarin Judas verkeerde. 

Judas combineerde het Koninkrijk van de hemelen met geld en goed. Hij bracht het in verband met het wereldse systeem, terwijl het niet van deze aarde is. 

Vragen

  • Heb jij weleens iets gedaan of gezegd, waar je achteraf best wel veel spijt van had? 
  • Wat doe je als je spijt of verdriet hebt? 
  • Wat doet het besef dat je gefaald hebt met je? 

Gebed 

- Vraag God om vergeving van zonden 
- Vraag God om inzicht en wijsheid om in elke situatie op Hem te mogen en kunnen vertrouwen 
- Vraag God om zijn leiding in je leven en de keuzes die gemaakt moeten worden  
- Vraag God om je te behoeden van verkeerde, maar aanlokkelijke keuzes 

 

Bron: herschepping.nl; theologie.nl