dagopening

woensdag, 03 april 2024

Lijdenstijd

Psalm 34

NBV | Psalm 34:9

Proef en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij Hem schuilt.

BGT | Psalm 34:9

Gelukkig zijn mensen die bescherming zoeken bij de Heer. Zij zullen zien hoe goed hij is.

Verwerking

Avondmaal

Het Avondmaal maakt het Evangelie zichtbaar en tastbaar. Het Avondmaal is door de Heere Jezus Zelf ingesteld. Vlak voor Zijn dood, kwam Jezus samen met Zijn twaalf discipelen om de avondmaaltijd te eten. Hij brak daar het brood en liet de drinkbeker rondgaan.

Wat gedenken we bij het avondmaal?

Jezus Christus heeft zijn leven gegeven, zijn lichaam en bloed. Wanneer wij het Heilig Avondmaal vieren, brood en wijn eten en drinken als Zijn offer voor ons gegeven in lichaam en bloed, gedenken wij dat Hij heeft geleefd, geleden en is gestorven tot vergeving van al wat ons van God scheidt: onze zonden.

Wat betekent Jezus gedenken in het avondmaal?

Het brood herinnert ons aan Christus' lichaam en hoe Hij lichamelijk voor ons geleden heeft. Het water herinnert ons aan zijn bloed dat voor ons vergoten is. De avondmaal gebeden herinneren ons ook aan de beloften die wij doen bij onze doop — om Jezus Christus altijd indachtig te zijn.

Gespreksvragen:

  • Waar praat jij aan tafel over met degene die je kent en of waarmee je samen leeft?
  • Heb je het weleens gehad over iets dat je te wachten staat in de toekomst?

Gebedspunten:

  • Vraag God dat je niet in de verleiding hoeft te komen om aardse zaken
  • Vraag God als Hij je wilt behoeden voor hebzucht, gierigheid en materialisme