Elke schooldag start met de dagopening. Hiermee onderscheiden onze scholen zich. De docent heeft bij deze dagopening een cruciale rol. Mooi, maar soms ook moeilijk. Want de docent staat voor een klas vol pubers. Daarom besteedt GRIP veel aandacht aan dagopeningen.

GRIP ontwikkelt in opdracht van de vier betrokken scholen een methode voor dagopeningen.

Er worden thema’s bedacht en teksten in diverse vertalingen gekozen en uitgewerkt. Er worden mediatoepassingen bij gezocht en didactische uitwerkingen gemaakt via vragen en stellingen op verschillende niveaus. Tenslotte wordt het geheel geplaatst op de website.

Vanaf augustus 2020 is een nieuwe projectgroep gestart. Deze bestaat uit 4 personen: Jannamarie Mourik (GSR); Agnes van Regteren (GRIP), Jaap Siertsema (Greijdanus) en Niels Hamming (ROC Mensoalting). Belangrijkste taak is om steeds meer dagopening af te stemmen op de actuele gebeurtenissen. De bedoeling is dat ongeveer 50% geactualiseerd wordt.

Al met al is het een uitdagend project, waarin de samenwerking tussen onze 4 scholen op het gebied van de identiteit goed tot z’n recht komt.

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen. Dat kan via:

https://www.grip-g4.nl/contact of per e-mail naar: info@grip-g4.nl 

Namens de hele ontwikkelgroep,

Jan Bollemaat, projectleider
Rieuwerd Medema, projectleider

 

 
logo gomarus
logo greijdanus
logo guido
logo gsr