Speciale dagopening
dagopening

maandag

Rechtspraak in de bijbel

Tekenfilm: Hoe werkt de Nederlandse rechtspraak

Koning Salomo moest rechtspreken over 2 vrouwen die beide zeiden dat het levende kind van hen was en het dode kind van de ander. Salomo beveelt het levende kind in twee stukken te hakken.

NBV | 1 Koningen 3:26-28

De echte moeder van het levende kind kon de gedachte dat haar kind iets zou overkomen niet verdragen en riep uit: ‘Nee, heer, ik smeek u, geef het kind aan haar, maar dood het alstublieft niet!’ De ander zei: ‘Als ik het niet krijg, krijg jij het ook niet. Hak het maar doormidden!’ Maar de koning deed de volgende uitspraak: ‘Het zal niet gedood worden. Geef het levende kind aan háár, want zij is de moeder.’ Toen de Israëlieten hoorden welk vonnis de koning had geveld, kregen ze groot ontzag voor hem, want ze begrepen dat hij het recht handhaafde met goddelijke wijsheid.

BGT | 1 Koningen 3:26-28

De moeder van het levende kind schrok vreselijk en riep: ‘Alstublieft koning, maak het kind niet dood! Geef het dan maar aan haar!’ Maar de andere vrouw zei: ‘Ja, hak het kind maar in twee stukken. Dan krijgen we het geen van beiden.’ Toen zei de koning: ‘Maak het kind niet dood, maar geef het aan de vrouw die het kind wil laten leven. Want zij is de echte moeder.’ Alle Israëlieten hoorden wat koning Salomo besloten had. Ze kregen veel respect voor hem. En ze begrepen dat God hem de wijsheid gegeven had om goede beslissingen te nemen.

Verwerking

De wetten die God via Mozes heeft gegeven, waren nodig, omdat de situatie dat vroeg. De wetten die we deze week lezen, heeft God gegeven om ons te leren hoe wij kunnen rechtspreken. 

Nu kun je niet voor iedere situatie een wet geven. Elke situatie is weer anders. Een rechter zal elke situatie apart moeten beoordelen.
Bij ons zijn rechtspraak en politiek van elkaar gescheiden. In de tijd van koning Salomo was dat niet zo. Salomo is zowel koning als rechter. Hij heeft dus dubbele wijsheid nodig: om te regeren en om rechtvaardig recht te spreken.

Stelling: Er moet een speciale rechter komen voor problemen in de kerk.