Speciale dagopening
dagopening

woensdag

Rechtspraak in de bijbel

Texas is dol op de doodstraf

De wetten die God geeft aan Mozes en het volk, gaan uit van evenredig straffen

NBV | Exodus 21:22-25

Wanneer twee mannen aan het vechten zijn en een van hen een zwangere vrouw raakt met als gevolg dat zij een miskraam krijgt, maar ze heeft verder geen letsel opgelopen, dan moet een boete worden geëist waarvan de hoogte door haar echtgenoot wordt vastgesteld; de rechters moeten op de betaling toezien. Heeft ze wel ander letsel opgelopen, dan geldt: een leven voor een leven, een oog voor een oog, een tand voor een tand, een hand voor een hand, een voet voor een voet, een brandwond voor een brandwond, een kneuzing voor een kneuzing, een striem voor een striem.

BGT | Exodus 21:22-25

Stel dat twee mannen vechten en dat één van hen per ongeluk een zwangere vrouw raakt. Stel dat de vrouw dan een miskraam krijgt, maar zelf niet gewond is. Dan moet de dader een boete betalen. De man van de vrouw moet zeggen hoe hoog die boete moet zijn. En de rechter moet opletten of de boete betaald wordt. Maar als er iets met die vrouw zelf gebeurt, dan geldt het volgende: de straf hangt af van wat er gebeurd is. Misschien sterft de vrouw. Misschien raakt ze een oog of een tand kwijt, of een hand of een voet. Misschien heeft ze een wond, een blauwe plek of een schram. Welke straf de dader dan krijgt, hangt af van wat er gebeurd is.

Verwerking

Blijkbaar is het voorgekomen dat een zwangere vrouw een miskraam heeft gekregen, doordat twee mannen zo met elkaar aan het vechten waren, dat zij keihard geraakt werd. Dan kon de vader een boete eisen.

Het hoeft niet zo ernstig af te lopen. Hoe stel je dan de boete vast of de hoogte van de straf? Dan geldt de regel: “een oog voor een oog.” Dit is het rechtvaardigheidsbeginsel. Een straf en een boete moeten in goede verhouding staan tot de misdaad. Dit is bedoeld om te voorkomen dat mensen wraak gaan nemen en de straf in geen verhouding staat tot het misdrijf.

Stelling: ‘oog om oog, tand om tand’ zorgt ervoor dat het geweld in de wereld blijft.