Speciale dagopening
dagopening

maandag

Nieuwe start!

Hoe groot is uw trouw, o Heer

Een loflied op Gods schepping en Zijn geboden

NBV | Psalm 19:1-9

De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van Zijn handen, de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank. Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal. (…) De wet van de HEER is volmaakt: levenskracht voor de mens. De richtlijn van de HEER is betrouwbaar: wijsheid voor de eenvoudige. De bevelen van de HEER zijn eenduidig: vreugde voor het hart.

BGT | Psalm 19:1-9

De hemel vertelt aan alle mensen hoe machtig God is. De hoge hemel laat aan iedereen zien wat God gemaakt heeft: de zon, de maan en de sterren. De hemel vertelt het elke dag, de hemel zegt het iedere nacht, in een heel eigen taal. Het is geen gewone taal, geen taal met woorden. Het is een taal zonder geluid. Toch gaat het bericht de hele aarde over, het gaat de hele wereld rond. (…) De wet van de Heer is volmaakt, Zijn wet geeft mensen weer kracht. De woorden van de Heer zijn betrouwbaar, het zijn wijze lessen voor jonge mensen.

Verwerking

We beginnen weer! Een nieuw schooljaar. Wat staat ons allemaal te wachten? Kunnen we zonder problemen naar school? Wie herinnert zich de afgelopen twee schooljaren niet...

Hopelijk heb je je goed kunnen ontspannen in de vakantie en ook kunnen genieten van al het goede dat God ons geeft in Zijn schepping. Kun je een voorbeeld noemen van iets goeds uit de schepping, waar jij van genoten hebt?

In Psalm 19 looft David onze God om de schepping. Die laat zien hoe machtig God is. Zie jij dat ook zo?

David is ook erg blij met Gods wet, Zijn richtlijnen. Is dat niet wat vreemd? Hoe ervaar jij dat?