Speciale dagopening
dagopening

vrijdag

Nieuwe start!

Geloven is meer dan naar de kerk gaan

Niet te veel studeren…

NBV | Prediker 12:1, 12-14

Gedenk daarom je schepper in de dagen van je jeugd – voordat de slechte dagen komen en de jaren naderen waarvan je zegt: In deze jaren vind ik weinig vreugde meer. (…) En tot slot, mijn zoon, nog deze waarschuwing: er komt geen einde aan het aantal boeken dat geschreven wordt, en veel lezen mat het lichaam af. Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer: heb ontzag voor God en leef Zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens, want God oordeelt over elke daad, ook over de verborgen daden, zowel over de goede als de slechte.

BGT | Prediker 12:1, 12-14

Denk aan God die je gemaakt heeft. Denk aan hem zolang je nog jong bent. Want straks komen de slechte dagen. Dan komt de tijd dat je geen plezier meer in het leven hebt. (…) En dan nog één ding. Er worden steeds weer nieuwe boeken geschreven. En als je te veel in die boeken studeert, word je doodmoe. Nu komt het belangrijkste van alles wat je gehoord hebt: heb eerbied voor God en houd je aan Zijn wetten. Dat geldt voor ieder mens. Want God beoordeelt alles wat je gedaan hebt. De goede en de slechte dingen. En ook de dingen die voor mensen verborgen zijn.

Verwerking

Je mag genieten van je jeugd. Ouderdom komt nogal eens met gebreken.

Daarnaast moet er heel wat geleerd worden op school, ook dit jaar weer. Prima, maar uiteindelijk gaat het in het leven om de vraag: Heb ik ontzag voor God en leef ik zoals Hij het graag ziet?

Bestudeer je Gods boek, de Bijbel, ook? Waarom wel/niet?

God kent je woorden, gedachten en daden. Hij ziet je. Wat vind je daarvan?