Speciale dagopening
dagopening

dinsdag

Nieuw schooljaar: Spreuken wijzen je de weg

Nieuw schooljaar: word maar wijzer!

NBV | Spreuken 2: 1-8

Mijn zoon, als je in acht neemt wat ik zeg, mijn richtlijnen altijd onthoudt, een open oor hebt voor mijn wijsheid, een geest die neigt naar inzicht, als je erom vraagt de dingen te begrijpen, roept om scherpzinnigheid, ernaar zoekt als was het zilver, ernaar speurt als naar een verborgen schat – dan zul je ontdekken wat ontzag voor de HEER is, dan zul je kennis van God verwerven. Want het is de HEER die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht. Aan wie rechtschapen is, geeft hij voorspoed, voor wie op rechte wegen gaat, is hij een schild. Hij waakt over het rechte pad en beschut de weg van wie hem trouw zijn.

BGT | Spreuken 2: 1-8

Luister goed! Als je God wilt kennen en eerbied voor hem wilt hebben, dan moet je luisteren. Denk steeds aan mijn wijze lessen en mijn regels. Ga steeds op zoek naar wijsheid, en denk altijd goed na. Doe je best om alle wijze lessen te begrijpen. Zoek naar wijsheid alsof je naar een kostbare schat zoekt. En blijf altijd zoeken! De Heer geeft wijsheid. Zijn woorden geven kennis en inzicht. De Heer geeft geluk aan eerlijke mensen, aan mensen die hem trouw zijn. Hij beschermt hen. Hij zorgt voor mensen die goed leven, hij beschermt hen tegen gevaar.

Verwerking

Het nieuwe cursusjaar: speurtocht naar een verborgen schat.

De Coronatijd is nog niet voorbij, maar we mogen wel weer naar school. We gaat dit jaar schatzoeken.
Ken je geocaching? Je wilt het doosje vinden en je zoekt de coördinaten en maakt de puzzels. Dat beeld wordt hier gebruikt: echt zoeken, dan wil je het vinden ook.

In Matteüs 13:44 zegt Jezus: het koninkrijk van God is te vergelijken met een verborgen schat. Ga samen op zoek naar die schat!

Heeft de Coronatijd je meer reden gegeven om te zoeken naar de verbogen schat?