Speciale dagopening
dagopening

maandag

Is er toekomst voor onze aarde?

Half jaar oorlog in Oekraïne

Geen oorlog meer!

NBV | Micha 4:1-3

Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Volken zullen daar samenstromen, machtige naties zullen zeggen: ‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.’ Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. Hij zal rechtspreken tussen machtige volken, over grote en verre naties een oordeel vellen. Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal nog de wapens leren hanteren.

BGT | Micha 4:1-3

Er komt een dag waarop alles anders wordt. Dan zal de tempel stevig staan, boven op de allerhoogste berg. Veel volken zullen zeggen: ‘Laten we naar de berg van de Heer gaan, naar de tempel van de God van Israël. Op de berg Sion zullen we de woorden van de Heer horen. Hij zal tegen ons spreken vanuit Jeruzalem. Hij zal ons leren wat we moeten doen. En wij zullen leven zoals Hij het wil.’ Dan komen alle volken bij elkaar op de berg Sion. Daar zal God als een rechter tegen ze spreken. Hij zal machtige volken uit verre landen leren wat goed en slecht is. Dan zullen ze hun zwaarden en speren laten smelten in het vuur, en ze zullen er gereedschap van maken. Dan zullen de volken niet meer tegen elkaar strijden, ze zullen niet meer weten wat oorlog is.

Verwerking

Oorlog is van alle tijden. Dan hier, dan daar. Sinds kort ook weer in ons eigen werelddeel: de oorlog in Oekraïne. 

Houdt het dan nooit op? Je kunt er moedeloos van worden en tegen de toekomst opzien.

Heb jij dat weleens? Waarom? 

Toch biedt de profeet Micha ons een prachtig toekomstbeeld! Eens zal er geen oorlog meer zijn! De wapens zullen worden omgesmeed tot gereedschap. Wat een wonder! 

Zoiets is toch nauwelijks voor te stellen? Vind jij dat moeilijk te geloven? Waarom? 

En toch: God houdt Zich aan Zijn beloften! Het zál gebeuren! Op de nieuwe aarde zal ook Hij in het middelpunt staan en alle volken op Hem zijn gericht. En op Zijn onderwijs. 

Hoe zorg je ervoor dat je blijft vertrouwen op God en Zijn beloften?