Speciale dagopening
dagopening

dinsdag

Is er toekomst voor onze aarde?

Welk koninkrijk blijft over op aarde?

NBV | Daniël 2: 37-44

U, majesteit, koning der koningen, aan wie de God van de hemel het koningschap, en macht, kracht en eer heeft verleend, aan wiens hand Hij de mensen, de dieren van het veld en de vogels van de hemel heeft toevertrouwd, waar zij ook wonen, aan wie Hij heerschappij heeft geschonken over allen – u bent dat hoofd van goud! Na u zal een ander koninkrijk opkomen, minder machtig dan het uwe, en daarna nog een, van brons, dat zal heersen over de hele aarde. Een vierde koninkrijk ten slotte zal hard als ijzer zijn.(...) Maar ten tijde van die koninkrijken zal de God van de hemel een rijk laten opkomen dat nooit te gronde zal gaan en dat nooit op een ander volk zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en vernietigen, maar zelf zal het eeuwig bestaan.

BGT | Daniël 2: 37-44

Daniël zei verder: ‘Nu zal ik uw droom uitleggen. Het hoofd van goud, dat bent u! Want u bent de belangrijkste van alle koningen. De God van de hemel heeft u koning gemaakt. Door hem bent u zo machtig en beroemd geworden. Hij laat u regeren over alle mensen, en ook over de dieren en de vogels. Na uw koninkrijk zal er een ander koninkrijk komen. Dat is het zilver. Dat koninkrijk zal niet zo machtig zijn als dat van u. Dan komt er een derde koninkrijk. Dat is het brons. Dat koninkrijk heeft de macht over de hele wereld. Ten slotte komt er een vierde koninkrijk. Dat is zo hard als ijzer. Net zoals ijzer alles stukslaat, maakt dat koninkrijk de eerdere koninkrijken stuk.(...) In de tijd dat die koninkrijken verdwijnen, zal de God van de hemel een nieuw koninkrijk maken. Een rijk dat nooit verdwijnt. Niemand anders zal erover heersen. Dat rijk zal alle andere koninkrijken vernietigen. Maar zelf blijft het voor altijd bestaan.

Verwerking

Daniël legt een droom uit aan koning Nebukadnezar. Na zijn rijk zullen er nog andere koninkrijken komen. Maar uiteindelijk zullen ze allemaal verdwijnen en er slechts één rijk overblijven! Het koninkrijk van God!  

Romeinse keizers, Napoleon, Hitler, Stalin: er zijn in het verleden heel wat dictators geweest. Machthebbers die dood en verderf zaaiden. Maar ze zijn er nog steeds: Poetin, Kim Jong-un, Xi-Jinping. Wat zijn ze nog allemaal van plan?

Maak jij je weleens zorgen over de plannen van machthebbers uit onze moderne tijd?

Waar zijn al die dictators uit het verleden gebleven? Ze zijn helemaal van het toneel verdwenen.

Eens indrukwekkende figuren, nu nergens meer! En toch hebben ook zij zich moeten verantwoorden tegenover de Koning der koningen voor al hun (mis)daden. Ze komen daar niet zomaar mee weg. Vind je dat terecht? Waarom?