Speciale dagopening
dagopening

woensdag

Is er toekomst voor onze aarde?

De aarde werd slecht.

NBV | Genesis 6: 9-18

Dit is de geschiedenis van Noach en zijn nakomelingen. Noach was een rechtschapen man; hij was in zijn tijd de enige die een onberispelijk leven leidde, in verbondenheid met God. Hij had drie zonen: Sem, Cham en Jafet. In Noachs tijd was de aarde in Gods ogen verdorven en vol onrecht. Toen God zag dat de aarde door en door slecht was, dat iedereen een verderfelijk leven leidde, zei Hij tegen Noach: ‘Ik heb besloten een einde te maken aan het leven van alle mensen, want door hen is de aarde vol onrecht. Ik ga hen vernietigen, en de aarde erbij. Maak jij nu een ark van pijnboomhout. Maak daar verschillende ruimten in, en bestrijk hem vanbinnen en vanbuiten met pek.(...) Ik laat een grote vloed over de aarde komen, een watermassa die haar zal overspoelen, om alles onder de hemel waarin levensadem is te vernietigen; alles op aarde zal omkomen. Maar met jou zal Ik een verbond sluiten. Jij moet de ark in gaan, samen met je zonen, je vrouw en de vrouwen van je zonen.

BGT | Genesis 6: 9-18

Nu volgt het verhaal over Noach en zijn familie. Noach had drie zonen. Ze heetten Sem, Cham en Jafet. Noach was anders dan de mensen om hem heen. Hij was eerlijk en goed. Hij leefde als een vriend van God. Alle andere mensen leefden slecht. Ze waren oneerlijk en gemeen. God zag dat de hele aarde slecht was. Daarom zei Hij tegen Noach: ‘Ik ga een eind maken aan het leven van alle mensen. Want ze zijn slecht en oneerlijk. Ik ga ze vernietigen, samen met de aarde.’ Verder zei God tegen Noach: ‘Jij moet een boot maken. Het moet een houten boot zijn met verschillende ruimtes. Je moet hem van binnen en van buiten waterdicht maken.(...) Ik laat de aarde volstromen met water, heel veel water. Alles wat leeft, zal sterven, alles en iedereen op aarde. Maar Ik beloof dat Ik jou zal beschermen. Jij zult veilig zijn op de boot. En ook je vrouw, je zonen en hun vrouwen zullen veilig zijn.

Verwerking

De HERE God laat niet met Zich spotten. Zijn geduld raakt een keer op. Voor Noach en zijn gezin was er nog een toekomst op aarde, maar voor andere mensen niet.  

Dit is een hard oordeel van God. Maar wel voor een uiterst slechte mensheid. Heb jij moeite met deze geschiedenis? Waarom?  

Hoe kun je het zover laten komen als mensen! Na de zondeval had God de mens opnieuw een kans gegeven en toch verpest die het weer volledig!  

Is het in onze tijd beter dan in de tijd van Noach? Hoe komt dat? 

Kan Gods oordeel ons ook treffen? Waarom wel/niet?