Speciale dagopening
dagopening

donderdag

Is er toekomst voor onze aarde?

Er komt een einde aan het lijden

NBV | Romeinen 8: 18-23

Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door Hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar er is hoop, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barenswee├źn zucht en lijdt. En zij niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn: de verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered.

BGT | Romeinen 8: 18-23

Dit weet ik zeker: hoe zwaar ons lijden ook wordt, het brengt ons eeuwige leven niet in gevaar. Alles op aarde wordt bedreigd door de macht van de dood. Dat is niet de schuld van de aarde, maar het is de straf van God voor de slechtheid van de mensen. Toch is er hoop! Want ooit wordt de aarde bevrijd. Dan komt er een eind aan de macht van de dood. De aarde verlangt hevig naar dat moment van bevrijding. Dan zal God aan Zijn kinderen het eeuwige leven geven. En dan zullen zij voor altijd op aarde leven. Ook aan ons lijden komt een einde. Nu is het leven op aarde nog vol pijn en ellende. Dat geldt ook voor ons leven. God heeft ons de Heilige Geest al gegeven, maar we wachten nog op een lichaam dat nooit zal sterven. Dat is het grootste geschenk dat God ons zal geven. Dan zullen we leven als Gods kinderen. Maar tot die tijd hebben we het moeilijk en zwaar.

Verwerking

God belooft ons geen rustig leven. En dat is ook wel duidelijk! Kijk maar eens om je heen of in je eigen leven. Maar wat belooft Hij wel?  

We hebben geen machteloze God die er ook niet zo heel veel meer aan kan doen. Nee, Hij speelt wel degelijk een (hoofd)rol in dit alles. De zinloosheid is ook een oordeel van God! Vind je dat moeilijk te accepteren?  

De Heilige Geest is een voorschot, de rest komt nog. Merk jij iets van de Heilige Geest in je leven? Leg eens uit.