Speciale dagopening
dagopening

vrijdag

Is er toekomst voor onze aarde?

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

NBV | Openbaring 21: 1-5

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak Ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’

BGT | Openbaring 21: 1-5

Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De hemel en de aarde van vroeger waren verdwenen, en ook de zee was er niet meer. Ik zag uit de hemel een heilige stad naar beneden komen, het nieuwe Jeruzalem. Die stad kwam bij God vandaan. Ze leek op een bruid die zich mooi gemaakt heeft voor haar bruidegom. Uit de richting van de troon hoorde ik een luide stem, die zei: ‘Nu is God zelf op aarde. Vanaf nu zal hij bij de mensen wonen. De mensen zullen zijn volk zijn, en Hij zal hun God zijn. Hij zal al hun tranen drogen. Niemand zal meer sterven, en er zal geen verdriet en geen pijn meer zijn. Want alles van vroeger is verdwenen.’ God, die op zijn troon zat, zei: ‘Ik maak alles nieuw.’ Hij zei tegen mij: ‘Schrijf op wat Ik zeg. Want Mijn woorden zijn betrouwbaar en waar.

Verwerking

Is er toekomst op deze aarde? Uiteindelijk wel! Ook al is het onderweg niet altijd even makkelijk, het komt goed! Maar ja, wat heb je daar nu aan?  

De bevrijding moet van God komen. Wij mensen kunnen dat niet zelf realiseren. Hoe we ook ons best doen. Is deze kijk op de mens niet wat pessimistisch? Of juist realistisch?  

Gods Woord is betrouwbaar! Het zál uitkomen, ook al lijkt dat er op dit moment nog helemaal niet op. Wat kan je helpen om er toch op te vertrouwen dat het uiteindelijk goed komt?