Speciale dagopening
dagopening

vrijdag

Nieuw schooljaar: Spreuken wijzen je de weg

NBV | Spreuken 16:3 en 23:26

Vertrouw bij je werk op de HEER, en je plannen zullen slagen. Mijn zoon, geef me je vertrouwen, vind vreugde in de weg die ik je wijs.

BGT | Spreuken 16:3 en 23:26

Vertrouw op de Heer bij alles wat je doet. Dan zullen al je plannen slagen. Luister goed! Vertrouw op je leraar, luister naar zijn lessen.

Verwerking

Wijsheid: vertrouw op God deze nieuwe cursus. Ook of juist in de coronatijd, wanneer er zoveel onzekerheid is: vertrouw op de HEER.

Hoe doe je dat? Jakobus wijst hier de weg: Vraag God erom en Hij zal u wijsheid geven (Jakobus 1:5).

Doe dit jaar je werk wijs: bid elke dag.

Bij alle verleiding en afleiding is het ook goed om op je leraar/ouder te letten en te luisteren. Veel wijsheid toegebeden dit jaar!