30 mei 2023
dagopening

dinsdag, 30 mei 2023

Vrede onder elkaar

(Wat is de Heilige Geest en wat zijn de vruchten?)

Vrede onder elkaar dankzij Gods Geest

NBV | Romeinen 14:15-19

Als u dus uw broeder of zuster kwetst door wat u eet, handelt u niet langer overeenkomstig de liefde. Laat hen voor wie Christus gestorven is niet verloren gaan door het voedsel dat u eet. Breng het goede dat God u schenkt geen schade toe, want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. Wie Christus zo dient, doet wat God wil en wordt door de mensen gerespecteerd. Laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend is voor elkaar.

BGT | Romeinen 14:15-19

Sommige christenen geloven dat bepaald voedsel onrein is. Als je met hen eet, moet je zulk voedsel dus niet op tafel zetten. Want dan maak je het moeilijk voor hen. En dan behandel je hen niet met liefde. Christus is ook voor hen gestorven! Breng hun redding dus niet in gevaar door voedsel. Want dan maak je de vrijheid die God jullie geeft, kapot. Waar gaat het om in Gods nieuwe wereld? Niet om wat je eet of drinkt! Het gaat erom dat we goed zijn voor elkaar, en in vrede met elkaar leven. En dat we blij zijn, omdat de Heilige Geest in ons is. Als je Christus zo dient, dan doe je wat God wil. En dan zal iedereen respect voor je hebben. We moeten in vrede met elkaar leven en elkaar steunen. Daar moeten we ons uiterste best voor doen.

Verwerking

In de kerk zitten veel verschillende mensen. Soms heb je zin om je eigen ding te doen, maar als je weet dat een ander zich daaraan ergert, terecht of onterecht, laat het dan. Zou je hiervan een voorbeeld kunnen noemen?

Bijvoorbeeld: Als je ouders vinden dat je niet naar een bepaalde film mag kijken dan doe je dat ook niet, om hen niet te ergeren en geen ruzie te krijgen.  

Want wat is nu echt belangrijk in het koninkrijk van God? Eerst komt ‘gerechtigheid:’ recht doen aan God en aan de ander. Dan is het goed in de kerk (en in school) en ervaren mensen vrede. Dat leidt tot blijdschap!

Het omgekeerde geldt ook. Onrecht, ruzie of spanningen leiden tot onvrede. Dan is er in het geheel geen blijdschap.

Stelling: Als de Heilige Geest in je woont dan is dat te merken!