Speciale dagopening
dagopening

woensdag

Een nieuw begin! (Genesis deel I)

Catch of the Day 2050

Lucht en water

NBV | Genesis 1:6-8 en 20-23

God zei: ‘Laat er midden in het water een gewelf komen dat de watermassa’s van elkaar scheidt.’ God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven. Zo gebeurde het. Hij noemde het gewelf hemel. Het werd avond en het werd morgen. De tweede dag. God zei: ‘Laat het water wemelen van levende wezens, en laten er boven de aarde, langs het hemelgewelf, vogels vliegen.’ En God schiep de grote zeemonsters en alle soorten levende wezens waarvan het water wemelt en krioelt, en alle soorten vogels, alles wat vleugels heeft. (…) Het werd avond en het werd morgen. De vijfde dag.

BGT | Genesis 1:6-8 en 20-23

God zei: ‘Er moet in het midden van het water een koepel komen om het water te verdelen.’ En zo gebeurde het. God maakte de koepel. Zo verdeelde hij het water in tweeën: water boven de koepel en water onder de koepel. Die koepel noemde God ‘hemel’. Toen werd het avond en het werd ochtend. Dat was de tweede dag. God zei: ‘Het water moet vol leven zijn, vol met allerlei dieren. En boven de aarde, in de lucht, moeten vogels vliegen.’ God maakte de grote zeedieren en alle kleine waterdieren. Het water was vol dieren. Hij maakte ook alle soorten vogels. (…) Toen werd het avond en het werd ochtend. Dat was de vijfde dag.

Verwerking

Omgaan met God en Zijn schepping

Maak met elkaar een woordweb. Zet in het midden het woord ‘water’. Schrijf zoveel mogelijk dingen op waar je aan denkt bij het woord ‘water’.  

God gaat verder met het scheppen van orde in de chaos. Hij brengt verschil aan tussen lucht en water. In veel oude scheppingsverhalen is water een goddelijke kracht, voor God is het slechts bouwmateriaal. Hij staat boven de elementen! Wat kunnen we hieruit leren over God? 

Op dag 5 gaat God de hemel en het water ‘inrichten’. Hij zorgt dat het vol leven is. En God zag dat het goed was! Hoe gaan wij om met het leven dat God heeft geschapen? Bespreek met elkaar het filmpje.  

Gebedspunten:

Bedank God dat Hij de wereld zo mooi en creatief gemaakt heeft. Vraag of Hij ons wilt helpen met het zorgen voor Zijn kunstwerk.