Speciale dagopening
dagopening

donderdag

Een nieuw begin! (Genesis deel I)

Our Planet | 2 Minutes of Soothing Scenery | Netflix

Land, plant en dier

NBV | Genesis 1:9-13 en 24-25

God zei: ‘Laat het water onder de hemel naar één plaats stromen, zodat er droog land verschijnt.’ En zo gebeurde het. Het droge noemde Hij aarde, het samengestroomde water noemde Hij zee. En God zag dat het goed was. God zei: ‘Laat overal op aarde jong groen ontkiemen: zaadvormende planten en alle soorten bomen die vruchten dragen met zaad erin.’ En zo gebeurde het. En God zag dat het goed was. (…) Het werd avond en het werd morgen. De derde dag. God zei: ‘Laat de aarde alle soorten levende wezens voortbrengen: alle soorten vee, kruipende dieren en wilde dieren.’ En zo gebeurde het. (…) En God zag dat het goed was.

BGT | Genesis 1:9-13 en 24-25

God zei: ‘Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen. Dan komt er droge grond tevoorschijn.’ En zo gebeurde het. God noemde de droge grond ‘land’, en het water noemde hij ‘zee’. En God zag hoe mooi het was. God zei: ‘Er moet van alles groeien op het land. Planten met zaad en bomen met vruchten.’ En zo gebeurde het. (…) En God zag hoe mooi het was. Toen werd het avond en het werd ochtend. Dat was de derde dag. God zei: ‘Ook op het land moeten allerlei dieren komen: wilde en tamme dieren, en heel kleine dieren.’ (…) En God zag hoe mooi het was.

Verwerking

En God zag dat het goed was 

Naast de hemel en het water schept God ook land. Het land vult Hij met planten en bomen. En Hij schept dieren die hierop kunnen wonen. Ook schept Hij mensen. Daar gaan we volgende week over lezen.  

De afgelopen dagen hebben we gelezen over Gods orde: de eerste 3 dagen schept God een prachtige locatie, de laatste 3 dagen schept hij de inwoners van die locaties. En God is blij met Zijn werk!  

Ben jij tevreden met de wereld? Waarom wel/niet? 

Gebedspunten:

Dank God voor de wijsheid waarmee Hij deze wereld heeft gemaakt. Vraag God of Hij ons wilt helpen om goed voor de wereld te zorgen.