29 november 2021
dagopening

maandag 29 november 2021

Jona

Weglopen

Jona wil niet naar Ninevé.

NBV | Jona 1: 1-3 en 14-16

De HEER richtte zich tot Jona, de zoon van Amittai: ‘Maak je gereed en ga naar Nineve, die grote stad, om haar aan te klagen, want Ik heb gezien hoe haar inwoners zich misdragen.’ En Jona maakte zich gereed, maar vluchtte naar Tarsis, weg van de HEER. Hij ging naar Jafo en vond er een schip met bestemming Tarsis. Hij betaalde de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsis, weg van de HEER... Het stormt en Jona vertelt dat hij op de vlucht is voor de HEER en dat ze hem overboord moeten gooien. Toen riepen ze tot de HEER: ‘Ach HEER, laat ons toch niet vergaan als wij het leven van deze man opofferen. Reken het ons niet aan als hier een onschuldige sterft. U bent de HEER, al wat U wilt, doet U!’ Toen tilden ze Jona op en gooiden hem in zee, en de woede van de zee bedaarde. De mannen werden vervuld van bang ontzag voor de HEER. Ze brachten Hem een offer en deden Hem geloften.

BGT | Jona 1: 1-3 en 14-16

Op een dag kreeg Jona, de zoon van Amittai, een opdracht van de Heer. De Heer zei: ‘Ga op reis naar Nineve. Waarschuw de mensen in die grote stad. Want ik heb gezien dat ze slechte dingen doen.’ En Jona ging op reis, maar niet naar Nineve. Hij wilde naar Tarsis vluchten, zo ver mogelijk bij de Heer vandaan. Jona kwam in de haven van Jafo. Daar vond hij een schip dat naar Tarsis zou varen. Hij betaalde voor de reis, en ging mee naar Tarsis. Zo ver mogelijk bij de Heer vandaan. Het stormt en Jona vertelt dat hij op de vlucht is voor de HEER en dat ze hem overboord moeten gooien. Toen schreeuwden ze: ‘Ach, Heer, laat ons niet doodgaan als we deze man in zee gooien. En straf ons niet als hij onschuldig is. U bent de Heer, alles gaat zoals u het wilt.’ Toen gooiden ze Jona in zee. Meteen werd de zee rustig. De zeemannen kregen grote eerbied voor de Heer. Ze besloten hem een offer te brengen en hem voor altijd te dienen.

Verwerking

Jona krijgt de opdracht om de inwoners van de stad Nineve op te roepen zich te bekeren. Het is een heidense stad waar men geen rekening houdt met God. Nineve is een grote stad in het Assyrische rijk. Een machtig rijk waar men in Israël angst voor heeft. 

Jona weigert te gaan en vlucht weg in een schip van ongelovige zeemannen uit Spanje. Maar vluchten voor God is onmogelijk. Hij heeft alles in de hand, ook de wind en de zee. 

We zien dat de heidense zeemannen uiteindelijk ontzag voor God kregen, terwijl de gelovige Jona weinig respect toont voor God. Wat heeft je dat te zeggen?

Stelling: Ik begrijp Jona heel goed. Ik zou het evangelie ook niet willen verkondigen aan goddeloze en wrede mensen. Die verdienen geen redding, maar straf!