18 juni 2024
dagopening

dinsdag, 18 juni 2024

Geloof jij in een God die wonderen doet?

Geloof jij Jezus wel?

NBV | Marcus 4: 35-41

35 Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei Hij tegen hen: ‘Laten we het meer oversteken.’ 36 Ze lieten de menigte achter en namen Hem mee in de boot waarin Hij al zat, en voeren samen met de andere boten het meer op. 37 Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. 38 Maar Hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten Hem wakker en riepen: ‘Meester, kan het U niet schelen dat we vergaan?’ 39 Toen Hij wakker geworden was, sprak Hij de wind bestraffend toe en zei tegen het water: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging liggen en het water kwam helemaal tot rust. 40 Hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo angstig? Geloven jullie nog steeds niet?’ 41 Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: ‘Wie is Hij toch, dat zelfs de wind en het water Hem gehoorzamen?’

BGT | Marcus 4: 35-41

35 ’s Avonds zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Kom, we varen naar de overkant van het meer.’ 36 Jezus zat al in de boot. Ze gingen weg, terwijl de mensen achterbleven bij het meer. Er gingen ook nog andere boten mee. 37 Toen begon het hard te stormen. De golven sloegen over de boot, en de boot liep vol water. 38 Jezus lag achter in de boot op een kussen te slapen. De leerlingen riepen: ‘Meester, word wakker! Doe toch iets, straks verdrinken we!’ 39 Jezus werd wakker. Hij zei streng tegen de wind en het water: ‘Houd op! Wees stil!’ Het hield op met waaien, en het water werd helemaal rustig. 40 Jezus zei tegen de leerlingen: ‘Waarom waren jullie zo bang? Hebben jullie nog steeds geen geloof in mij?’ 41 De leerlingen schrokken en waren diep onder de indruk. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Zelfs de wind en het water doen wat hij zegt. Wie is deze man?’

Verwerking

Titel: Geloof jij Jezus wel? 

We zullen vanaf vandaag tot en met vrijdag een paar wonderen doornemen. Deze staan allemaal achter elkaar in de bijbel. We beginnen vandaag met een storm op het meer. Iedere dag zullen we stilstaan bij een aantal onderdelen van wonderen. 

Jezus heeft net een menigte allerlei dingen verteld over het koninkrijk van God. Dat is een ander woord voor Gods wereld. Niet iedereen begreep die boodschap. Jezus zegt tegen zijn discipelen dat ze het meer gaan oversteken. Terwijl ze oversteken, komt er een storm. Iedereen is klaarwakker en probeert het water van de golven uit de boten te houden. Niet gek toch? Als je in een storm terecht komt, is het logisch dat je wakker bent. Maar er slaapt iemand; het is Jezus. Hij lijkt zich nergens druk om te maken.

De leerlingen maken zich wel zorgen en maken Jezus wakker. ‘Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan?’ De leerlingen zijn zo bang. Hoe is Jezus’ reactie? ‘Ja sorry, ik moest even een dutje doen.’ Nee, dat zegt hij niet! Hij zorgt er met een paar woorden voor dat de storm is gekalmeerd. Helemaal tot rust! We kennen allemaal wel een storm in ons leven. Hiermee bedoel ik dat het niet goed met ons gaat en we niet lekker in ons vel zitten. Die storm kan klein zijn maar ook een orkaan! Vul maar voor jezelf in!

God, ziet U niet dat het zo slecht met me gaat? Waar bent U nou? Bent U er wel? O ja, Jezus is er! De vraag die Hij jou wil stellen is; Geloof jij Mij? Vertrouw jij op Mij, of het nu goed met je gaat of niet? Ik ben er écht bij, zegt Jezus. Denk maar eens na over deze vraag!   

Gebed:

Dank God dat Jezus er is, ook in de stormen in ons leven! Bid dat leerlingen durven te vertrouwen op Hem.