20 juni 2024
dagopening

donderdag, 20 juni 2024

Geloof jij in een God die wonderen doet?

Jezus is groter dan alle beren op de weg

NBV | Marcus 5:24-34

24 Hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde Hem en verdrong zich om Hem heen. 25 Onder hen was ook een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. 26 Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij had gehad; integendeel, ze was alleen maar achteruitgegaan. 27 Ze had gehoord over Jezus, en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn mantel van achteren aan, 28 want ze dacht: Als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik genezen. 29 En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze van de kwaal genezen was. 30 Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht van Hem was uitgegaan. Midden in de menigte draaide Hij zich om en vroeg: ‘Wie heeft mijn kleren aangeraakt?’ 31 Zijn leerlingen zeiden tegen Hem: ‘U ziet dat de menigte zich om U verdringt en dan vraagt U: “Wie heeft Mij aangeraakt?”’ 32 Maar Hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had. 33 De vrouw, die bang was geworden en stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar Hem toe en viel voor Hem neer en vertelde Hem de hele waarheid. 34 Toen zei Hij tegen haar: ‘Uw geloof heeft u gered, mijn dochter; ga in vrede, u bent van uw kwaal genezen.’

BGT | Marcus 5:24-34

24 Toen ging Jezus met Jaïrus mee. Een zieke vrouw raakt Jezus aan Een grote groep mensen volgde Jezus, en iedereen duwde tegen hem aan. 25 Tussen de mensen liep ook een vrouw die al twaalf jaar ziek was. Ze verloor steeds bloed. 26 Allerlei dokters hadden haar behandeld, maar de pijn was alleen maar erger geworden. Ze had al haar geld aan die dokters uitgegeven. Maar het was niet beter geworden, alleen maar slechter. 27 Die vrouw had over Jezus gehoord. Ze ging tussen de mensen door totdat ze vlak achter Jezus was, en ze raakte zijn jas aan. 28 Want ze dacht: Om beter te worden, hoef ik alleen maar zijn kleren aan te raken. 29 En inderdaad, het bloeden stopte meteen. De vrouw voelde dat ze helemaal beter was. 30 Op hetzelfde moment voelde Jezus dat er kracht uit hem wegging. Hij draaide zich om naar de mensen en zei: ‘Wie heeft mij aangeraakt?’ 31 De leerlingen zeiden tegen hem: ‘Hoe kunt u dat nu vragen? Iedereen staat hier tegen u aan te duwen!’ 32 Maar Jezus keek rond. Hij wilde weten wie hem aangeraakt had. 33 De vrouw begreep wat er gebeurd was. Bevend van angst kwam ze naar voren en knielde voor Jezus. En ze vertelde hem eerlijk wat er gebeurd was. 34 Jezus zei tegen haar: ‘Je bent beter geworden dankzij je geloof. Je kunt gerust zijn, je ziekte is weg.’

Verwerking

Titel: Jezus is groter dan alle beren op de weg

Ken je het spreekwoord; beren op de weg zien. Het betekent dat je ergens negatief over kan praten of denken. Je probeert iets te bereiken maar tegelijk denk je; ‘Dat lukt nooit!’ We lezen een verhaal over een vrouw die dit had kunnen denken, maar het niet deed. 

Jezus is in het dorp. Deze vrouw leed aan bloedverlies. Dat betekent dat je enorm moe bent. Deze vrouw was door het bloedverlies ook onrein. Je mag dan geen andere mensen aanraken. Daar komt nog bij dat het enorm druk was en mensen stonden te dringen om Jezus. (Ze hadden gehoord wat Hij allemaal deed) We lezen dat ze dit al twaalf jaar had en ze ook door allerlei dokters was behandeld. Niks hielp, het ging zelfs slechter. Ze had kunnen denken; waarom zou ik er nog iets aan doen? Al deze dingen hadden haar kunnen tegenhouden om naar Jezus te gaan. We leren hieruit dat, als we ons op Jezus focussen; alles mogelijk is. Gaaf toch?

Gebed:

Dank God dat er verhalen in de bijbel staan, waarin staat dat mensen zijn veranderd en hoe dat is gegaan; door gewoon bij Jezus te zijn. Bid leerlingen toe dat ze Jezus zullen zoeken en Hem zullen vinden als ze zoeken!